English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 11
Question 21:
It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend
Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing
 

hangle08032003

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười một 2021
25
44
6
21
Thanh Hóa
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe ( dữ dội)
B. serious ( nghiêm trọng)
C. suitable ( thích hợp)
D. sensitive ( nhạy cảm)
Dịch: Những tòa nhà mái bằng không thích hợp ở khu vực này nơi có những trận mưa và tuyết lớn


Question 6:
The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up ( xuất hiện)
B.
takes off ( cất cánh ; đột ngột trở nên nổi tiếng hoặc phổ biến..)
C. takes up ( bắt đầu 1 thới quen; chiếm thời gian không gian)
D. turns down ( giảm xuống; từ chối)
dịch: Vấn đề của Jame là anh ta k bao h xuất hiện đúng giờ trong cuộc họp
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe ( dữ dội)
B. serious ( nghiêm trọng)
C. suitable ( thích hợp)
D. sensitive ( nhạy cảm)
Dịch: Những tòa nhà mái bằng không thích hợp ở khu vực này nơi có những trận mưa và tuyết lớn


Question 6:
The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up ( xuất hiện)
B.
takes off ( cất cánh ; đột ngột trở nên nổi tiếng hoặc phổ biến..)
C. takes up ( bắt đầu 1 thới quen; chiếm thời gian không gian)
D. turns down ( giảm xuống; từ chối)
dịch: Vấn đề của Jame là anh ta k bao h xuất hiện đúng giờ trong cuộc họp[/QUOTE]
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 21: It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend
Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 11

Question 21:
It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend

GIVE OFF = produce something as a result of a natural process. ( toả ra, phát ra)
Đó là một cái đèn nhỏ, vì vậy nó không phát ra quá nhiều ánh sáng.Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing

GASP FOR BREATH = take a quick deep breath with your mouth open, especially because you are surprised or in pain ( thở hổn hển)
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 12

Question 23:
You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 12

Question 23:
You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group
 

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
46
TP Hồ Chí Minh
EXERCISE 12

Question 23:
You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group
Question 23: You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 12
Question 23:
You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit
Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

Question 23:
You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 23: You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group​
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 23: You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 12

Question 23:
You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one____________!
A. whole
B. piece
C. entirely
D. unit

IN ONE PIECE = not damaged ( không bị hư, còn nguyên, an toàn)

Question 24:
They are conducting a wide___________of surveys throughout Viet Nam.
A. collection
B. range
C. selection
D. group

RANGE = a variety of things of a particular type ( hàng loạt)
A WIDE RANGE OF = a variety of = nhiều, đa số


 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 13

Question 25: The discovery was a major _____________for research workers.
A. breakthrough
B. break-in
C. breakdown
D. breakout

Question 26: I accidentally _______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
EXERCISE 13

Question 25: The discovery was a major _____________for research workers.
A. breakthrough
B.
break-in
C. breakdown
D. breakout

Question 26: I accidentally _______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 25: The discovery was a major _____________for research workers.
A. breakthrough
B.
break-in
C. breakdown
D. breakout

Question 26: I accidentally _______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 25: The discovery was a major _____________for research workers.
A. breakthrough
B. break-in
C. breakdown
D. breakout

Question 26: I accidentally _______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Question 25: The discovery was a major_____________for research workers
A. breakthrough
B.
break-in
C. breakdown
D. breakout
Question 26: I accidentally_______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Question 25: The discovery was a major_____________for research workers
A. breakthrough
B.
break-in
C. breakdown
D. breakout
Question 26: I accidentally_______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 

lehuong1104

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười một 2021
97
105
21
EXERCISE 13

Question 25: The discovery was a major _____________for research workers.
A. breakthrough
B. break-in
C. breakdown
D. breakout

Question 26: I accidentally _______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Question 25: The discovery was a major_____________for research workers
A. breakthrough
B.
break-in
C. breakdown
D. breakout
Question 26: I accidentally_______________Mike when I was crossing a street downtown yesterday
A. lost touch with
B. kept an eye on
C. paid attention to
D. caught sight of
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí
Top Bottom