Thơ! Thuộc hết hay không?

B

bonghongnho_95

Cho mình hỏi mấy bài thơ dài như Việt Bắc - Tố Hữu, Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm chẳng hạn. Có cần học thuộc để phân tích khi đi thi không? :confused:

Theo mình là có, không thể nói trước điều gì, mấy ông Bộ Giáo dục bất thường lắm, rủi mấy ông k trích thơ thì làm sao, cứ học thuộc đi bạn ạ. Mà công nhận mấy bài này khó thuộc, nhất là bài Việt Bắc. :(
 
D

datiniai

Cho mình hỏi mấy bài thơ dài như Việt Bắc - Tố Hữu, Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm chẳng hạn. Có cần học thuộc để phân tích khi đi thi không? :confused:

Cũng tùy bài bạn, như Đất nước chắc thuộc hết ^^ còn như bài Việt Bắc thì thầy bảo học thuộc phần nào học phần đó =))))
 
Top Bottom