Hóa 12 Thí nghiệm

NikkiNikki

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2020
68
10
11
20
TP Hồ Chí Minh
Hokkaido
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiến hành các thí nghiệm sau
(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch MgCl2.
(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.
(d) Cho kim loại Ba vào dung dịch H2SO4.
(e) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeCl3(dư).
(g) Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
 

7 1 2 5

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,731
11,269
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
D.4
TN a,b,c,d đều tạo kết tủa.
Phương trình: [tex]2NH_3+MgCl_2+2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2(kt)+2NH_4Cl[/tex]
[tex]SO_2+2H_2S \rightarrow 3S(kt)+2H_2O[/tex]
[tex]AgNO_3+NaF \rightarrow AgF(kt)+NaNO_3[/tex]
[tex]Ba+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4(kt)+H_2[/tex]
[tex]Mg+2FeCl_3 \rightarrow MgCl_2+2FeCl_2[/tex]
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,880
311
17
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Tiến hành các thí nghiệm sau
(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch MgCl2.
(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.
(d) Cho kim loại Ba vào dung dịch H2SO4.
(e) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeCl3(dư).
(g) Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
a,b,d
D.4
TN a,b,c,d đều tạo kết tủa.
Phương trình: [tex]2NH_3+MgCl_2+2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2(kt)+2NH_4Cl[/tex]
[tex]SO_2+2H_2S \rightarrow 3S(kt)+2H_2O[/tex]
[tex]AgNO_3+NaF \rightarrow AgF(kt)+NaNO_3[/tex]
[tex]Ba+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4(kt)+H_2[/tex]
[tex]Mg+2FeCl_3 \rightarrow MgCl_2+2FeCl_2[/tex]
AgF tan
 
  • Like
Reactions: 7 1 2 5
Top Bottom