Hóa 12 Thí nghiệm thu được dung dịch chứa2 muối

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath]
(2) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]Na_2SO_4[/imath] và [imath]K_2SO_4[/imath]
(3) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]Fe(NO_3)_3[/imath] và [imath]Fe(NO_3)_2[/imath]
(4) sai vì không thu được muối trong dung dịch
(5) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]Na_2CO_3[/imath] dư và [imath]NaCl[/imath]
(6) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]FeCl_3[/imath] và [imath]FeCl_2[/imath]
Vậy có 5 ý đúng => B
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
608
676
121
Cần Thơ
(1) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath]
(2) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]Na_2SO_4[/imath] và [imath]K_2SO_4[/imath]
(3) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]Fe(NO_3)_3[/imath] và [imath]Fe(NO_3)_2[/imath]
(4) sai vì không thu được muối trong dung dịch
(5) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]Na_2CO_3[/imath] dư và [imath]NaCl[/imath]
(6) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]FeCl_3[/imath] và [imath]FeCl_2[/imath]
Vậy có 5 ý đúng => B
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisBạn ghi phương trình giúp với ạ
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Bạn ghi phương trình giúp với ạ
DimDim@(1) [imath]Fe_3O_4 + 4H_2O \to FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O[/imath]
[imath]Fe_2(SO_4)_3 + Cu \to 2FeSO_4 + CuSO_4[/imath]
(2) [imath]2NaHSO_4 + 2KHCO_3 \to Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O[/imath]
(3) [imath]Fe + 2AgNO_3 \to Fe(NO_3)_2 + Ag[/imath]
[imath]Fe(NO_3)_2 + Ag(NO_3) \to Fe(NO_3)_3 + Ag[/imath]
(4) [imath]Ba(OH)_2 + NaHCO_3 \to BaCO_3 + NaOH + H_2O[/imath]
(5) [imath]Na_2CO_3 + BaCl_2 \to BaCO_3 + 2NaCl[/imath]
(6) [imath]Fe_3O_4 + 8HCl \to FeCl_2 + 2FeCl_3 + 4H_2O[/imath]
Bạn tham khảo nha
 
  • Like
Reactions: Timeless time
Top Bottom