Hóa 12 Thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) sai vì chỉ thu được [imath]Fe^{3+}[/imath]
(2) sai vì thu được 3 muối là [imath]CuSO_4 ,FeSO_4 ,Fe_2(SO_4)_3[/imath]
(3) Đúng vì thu được 2 muối [imath]NaCl[/imath] và [imath]AlCl_3[/imath]
(4) Đúng Ta có [imath]nH_3PO_4 = 2a[/imath] mol dễ thấy tỉ lệ [imath]\dfrac{NaOH}{H_3PO_4} = 2,5[/imath] => tạo 2 muối [imath]Na_2HPO_4:a[/imath] mol và [imath]Na_3PO_4 :a[/imath] mol
(5) sai vì thu được 2 muối là [imath]CaCO_3[/imath] và [imath]Ca(HCO_3)_2[/imath] nhưng [imath]CaCO_3[/imath] không tan nên dung dịch chỉ chứa 1 muối là [imath]Ca(HCO_3)_2[/imath]
Vậy có 2 ý đúng => C
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: DimDim@
Top Bottom