Hóa 12 Thí nghiệm thu được 2 chất rắn không tan

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng vì thu được 2 kết tủa là [imath]BaSO_4[/imath] và [imath]Cu(OH)_2[/imath]
(2) Đúng vì thu được [imath]Mg[/imath] dư và [imath]Fe[/imath] tạo thành
(3) sai vì chỉ thu được [imath]AgCl[/imath]
(4) Đúng vì thu được 2 kết tủa là [imath]Al(OH)_3[/imath] và [imath]BaSO_4[/imath]
(5) Đúng vì thu được 2 kết tủa là [imath]BaCO_3[/imath] và [imath]CaCO_3[/imath]
Vậy có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
608
676
121
Cần Thơ
(1) Đúng vì thu được 2 kết tủa là [imath]BaSO_4[/imath] và [imath]Cu(OH)_2[/imath]
(2) Đúng vì thu được [imath]Mg[/imath] dư và [imath]Fe[/imath] tạo thành
(3) sai vì chỉ thu được [imath]AgCl[/imath]
(4) Đúng vì thu được 2 kết tủa là [imath]Al(OH)_3[/imath] và [imath]BaSO_4[/imath]
(5) Đúng vì thu được 2 kết tủa là [imath]BaCO_3[/imath] và [imath]CaCO_3[/imath]
Vậy có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisBạn viết phương trình ý 3 4 5 giúp với ạ
 
  • Love
Reactions: Timeless time

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Bạn viết phương trình ý 3 4 5 giúp với ạ
DimDim@(3) [imath]FeCl_3 + 3AgNO_3 \to 3AgCl + Fe(NO_3)_3[/imath]
(4) [imath]3Ba(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \to 3BaSO_4 + 2Al(OH)_3[/imath]
(5) [imath]Ba(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \to BaCO_3 + CaCO_3 + 2H_2O[/imath]
Chúc bạn học tốt
 
  • Love
Reactions: Timeless time
Top Bottom