Hóa 12 Thí nghiệm tạo khí và kết tủa

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
738
1,070
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng : Khí tạo ra là [imath]NO[/imath] và kết tủa là [imath]AgCl,Ag[/imath]
(2) Đúng : Kết tủa tạo ra là [imath]Cu[/imath] và khí là [imath]O_2[/imath]
(3) Đúng : Khí tạo ra là [imath]NH_3[/imath] và kết tủa là [imath]CaCO_3[/imath]
(4) Đúng : Khí tạo ra là [imath]CO_2[/imath] và kết tủa là [imath]Al(OH)_3[/imath]
(5) Đúng : Khí tạo ra là [imath]CO_2[/imath] và kết tủa là [imath]BaSO_4[/imath]
Vậy có 5 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: DimDim@

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,244
1,525
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
View attachment 212039
Mọi người giúp mình giải bài này chi tiết với ạ, xin cảm ơn rất nhiều
DimDim@1. Tạo AgCl và khí NO ([imath]Fe^{2+}[/imath] + 4[imath]H^{+}[/imath] + [imath]NO_3^{-}[/imath] -> [imath]Fe^{3+}[/imath] + NO + 2[imath]H_2O[/imath] )
2. Tạo Cu và [imath]O_2[/imath]
3. Tạo [imath]CaCO_3[/imath] và [imath]NH_3[/imath]
4. Tạo [imath]Al(OH)_3[/imath] + [imath]CO_2[/imath]
5. Tạo [imath]BaSO_4[/imath] và [imath]CO_2[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
  • Love
Reactions: DimDim@
Top Bottom