Hóa 12 Thêm 25 ml dung dịch AgNO3 0,0626N vào 20 ml dung dịch NaCl. Chuẩn độ AgNO3 dư hết 11,55 ml dung

honganh56789

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
59
35
26
  • Like
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Thêm 25 ml dung dịch AgNO3 0,0626N vào 20 ml dung dịch NaCl. Chuẩn độ AgNO3 dư hết 11,55 ml dung dịch KSCN 0,0520N.
Tính nồng độ CN của dung dịch NaCl (cho MNaCl = 58,44):
a 0,04722N
b 0,04822N
c 0,04622N

d 0,03688N
hhonganh57@gmail.comVì e trao đổi =1 (với [imath]AgNO_3[/imath] và NaCl, KSCN)=> [imath]C_M =C_N[/imath]
[imath]Ag^{+} + Cl^{-} -> AgCl[/imath]
[imath]Ag^{+} + SCN^{-} -> AgSCN[/imath]
[imath]n_{Ag+}[/imath] ban đầu= 0,001565
[imath]n_{SCN-}[/imath] = 0,0006 => [imath]n_{Ag+}[/imath] dư=0,0006
=> [imath]n_{Ag+}[/imath] phản ứng= [imath]n_{Cl-}[/imath] phản ứng = 0,000965
=> [imath]C_N[/imath]= 0,04825N ( chắc là B í bạn do chắc sai số lúc làm tròn í)
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn tham khảo BT có giải về nồng độ đương lượng tại đây nha : BT
 
  • Like
Reactions: honganh56789

honganh56789

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
59
35
26
Vì e trao đổi =1 (với [imath]AgNO_3[/imath] và NaCl, KSCN)=> [imath]C_M =C_N[/imath]
[imath]Ag^{+} + Cl^{-} -> AgCl[/imath]
[imath]Ag^{+} + SCN^{-} -> AgSCN[/imath]
[imath]n_{Ag+}[/imath] ban đầu= 0,001565
[imath]n_{SCN-}[/imath] = 0,0006 => [imath]n_{Ag+}[/imath] dư=0,0006
=> [imath]n_{Ag+}[/imath] phản ứng= [imath]n_{Cl-}[/imath] phản ứng = 0,000965
=> [imath]C_N[/imath]= 0,04825N ( chắc là B í bạn do chắc sai số lúc làm tròn í)
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn tham khảo BT có giải về nồng độ đương lượng tại đây nha : BT
thuyduongne113thanks you bạn đã giúp đỡ
 
  • Love
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom