Toán 12 Thể tích khối chóp cụt

Sweetdream2202

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,616
1,346
216
23
TP Hồ Chí Minh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. thể tích khối chóp cụt

- cắt khối chóp bởi mặt phẳng song song đáy thu được 1 khối chóp cụt và 1 khối chóp nhỏ hơn khối chóp ban đầu.

images


ví dụ: [tex]A_1A_2...A_5.A_1'A_2'...A_5'[/tex] có 2 đáy [tex](A_1A_2...A_5)//(A_1'A_2'...A_5')[/tex] và các cạnh bên [tex]A_1A_1', A_2A_2', A_3A_3', A_4A_4', A_5A_5'[/tex] kéo dài đồng quy tại S.

khối chóp cụt có chiều cao là h, diện tích 2 đáy là [tex]S_1,S_2[/tex] thì có thể tích: [tex]V=\frac{h}{3}(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2})[/tex]

hình nón cụt tam giác:

636698387459499719zTnAJZh7xz5.png


[tex]h=d((ABC),(A'B'C'))=d(A,(A'B'C'))[/tex]
[tex]S_1=S_{ABC}[/tex], [tex]S_2=S_{A'B'C'}[/tex].

2. ví dụ minh họa

ví dụ 1:
cho chóp cụt tam giác [tex]ABC.A'B'C'[/tex] có chiều cao là h=2a, đáy dưới [tex]\Delta ABC[/tex] đều cạnh 2a, đáy trên [tex]\Delta A'B'C'[/tex] đều cạnh a. tính thể tích khối chóp cụt.

giải:
diện tích đáy dưới: [tex]S_{ABC}=(2a)^2.\frac{\sqrt{3}}{4}=a^2\sqrt{3}[/tex]
diện tích đáy trên: [tex]S_{A'B'C'}=a^2.\frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]
thể tích khối chóp cụt: [tex]V=\frac{h}{3}(S_{ABC}+S_{A'B'C'}+\sqrt{S_{ABC}.S_{A'B'C'}})=\frac{2a}{3}(a^2\sqrt{3}+a^2\frac{\sqrt{3}}{4}+\sqrt{a^2\sqrt{3}.a^2\frac{\sqrt{3}}{4}})=\frac{7a^3\sqrt{3}}{4}[/tex]

ví dụ 2: cho hình hộp [tex]ABCD.A'B'C'D'[/tex] có đáy là hình thoi cạnh a, [tex]\widehat{BAD}=60^o[/tex], chiều cao [tex]h=2a\sqrt{3}[/tex]. gọi M, N là trung điểm A'B', A'D'. tính thể tích khối đa diện A'B'D'.ABD.

6(149).PNG


giải:
ta có tam giác A'NM và tam giác ABD đều. 2 mặt đáy song song nhau nên khối đa diện là khối chóp cụt.
diện tích đáy trên: [tex]S_{A'MN}=(\frac{a}{2})^2.\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{a^2\sqrt{3}}{16}[/tex]
diện tích đáy dưới: [tex]S_{AB'D'}=a^2\frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]
thể tích khối chóp cụt: [tex]V=\frac{h}{3}(S_{A'MN}+S_{ABD}+\sqrt{S_{A'MN}.S_{ABD}})=\frac{2a\sqrt{3}}{3}(\frac{a^2\sqrt{3}}{16}+\frac{a^2\sqrt{3}}{4}+\sqrt{\frac{a^2\sqrt{3}}{16}.\frac{a^2\sqrt{3}}{4}})=\frac{7}{8}a^3[/tex]
 
Top Bottom