Sử 12 Thế giới sau chiến tranh lạnh

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Tình hình thế giới có những thay đổi lớn và phức tạp, phát triển theo các xu thế chính sau đây:
+ Một là, trật tự thế giới hai cực đã tan rã, trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành và ngày càng theo xu thế đa cực với sự vươn lên của Mĩ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc…
+ Hai là, các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh thực sự của quốc gia.
+ Ba là, sự tan rã của Liên Xô tạo cho Mĩ có lợi thế tạm thời, Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” để làm bá chủ thế giới. Nhưng trong so sánh lực lượng giữa các cường quốc, Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.
+ Bốn là, sau Chiến tranh lạnh, tuy hoà bình thế giới được củng cố, nhưng xung đột, tranh chấp và nội chiến lại xảy ra ở nhiều khu vực như bán đảo Bancăng, châu Phi và Trung Á.
- Thời cơ và thách thức:
+ Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển, các dân tộc hi vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người.
+ Nhưng cuộc tấn công khủng bố bất ngờ vào nước Mĩ ngày 11/9/2001 đã mở đầu cho một thời kì biến động lớn, đặt các quốc gia dân tộc đứng trước những thách thức của chủ nghĩa khủng bố. Nó đã gây ra những tác động to lớn, phức tạp đối với tình hình thế giới và các quan hệ quốc tế.
Câu hỏi trắc nghiệm kèm theo:
Câu 1: Điểm chung trong đường lối đối ngoại của Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu trong thời kì Chiến tranh lạnh là
A.
ngăn chặn sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc.
B.
quay lại xâm lược thuộc địa cũ.
C.
trở thành đối trọng và chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.
D.
tăng cường chạy đua vũ trang với Liên Xô.
Câu 2: Yếu tố nào không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây vào đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
A.
Yêu cầu hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu.
B.
Sự cải thiện mối quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ.
C.
Sự gia tăng mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa.
D.
Sự bất lợi do tình trạng đối đầu giữa hai phe.
Câu 3: Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào
A.
hội nhập quốc tế.
B.
phát triển quốc phòng.
C.
phát triển kinh tế
D.
ổn định chính trị.
Câu 4: Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi
A.
Tổ chức Vácxava chấm dứt hoạt động.
B.
Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
C.
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.
D.
Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể.
Câu 5: Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ Xô - Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu?
A.
Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược.
B.
Tham vọng làm bá chủ thế giới của Mĩ.
C.
Chủ nghĩa phát xít đã bị đánh bại.
D.
Mĩ thực hiện chiến lược ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản.
Câu 6: Sự kiện nào khởi đầu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?
A.
Sự ra đời của kế hoạch Mác-san (1947).
B.
Khối quân sự NATO thành lập (1949).
C.
Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).
D.
Học thuyết Tơ-ru-man ra đời (1947).
Câu 7: Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa đã
A.
tạo nên cơ chế giải quyết hòa bình các xung đột ở châu Âu.
B.
khẳng định hợp tác, phát triển là xu thế chủ đạo ở châu Âu.
C.
tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô.
D.
đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đối đầu Đông - Tây.
Câu 8: Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và tổ chức Hiệp ước Vacsava (1949) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?
A.
Đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.
B.
Xác lập cục diện hai phe, hai cực, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.
C.
Đặt nhân loại đứng trước nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới.
D.
Tạo nên sự phân chia đối lập giữa Đông Âu và Tây Âu.
Câu 9: Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược được kí kết giữa Liên Xô và Mĩ (1972) đã
A.
thúc đẩy xu thế hòa hoãn Đông - Tây.
B.
làm hai tổ chức quân sự đối đầu ở châu Âu tan rã.
C.
chấm dứt hoàn toàn tỉnh trạng đối đầu Đông - Tây.
D.
làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa trên thế giới.
Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện khởi đầu chính sách chống Liên Xô của Mĩ
A.
sự ra đời của “Kế hoạch Mácsan” (6/1947).
B.
thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (12/3/1947).
C.
việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (4/1949).
D.
việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava (5/1955).
 
Last edited:
Top Bottom