thay oi giup em voi em can gap

V

victory_b

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Hoà tan hoàn toàn a mol kim loại R dùng vừa hết a mol H2SO4 đặc nóng sinh ra khí X kim loại R và khí x là
A Na và H2S B Mg và H2S C Ag và SO2 D Fe và SO2
2.Chất tác dụng vừa đủ với 1 mol H2SO4 đặc nóng sinh ra 3,36 lít SO2(dktc) là
A FeS B H2S C FeS2 D S
3. crom có tác dung với kiềm không và Na2CO3 có tác dụng với dung dịch Brom không
Em mong thay huong dan chi tiet va ten phuong phap dung.em cam on thay
 
H

hocmai.hoahoc

[FONT=&quot]Chào em!
[/FONT]
[FONT=&quot]1.Gọi hóa trị cao nhất của R là n[/FONT]
[FONT=&quot]TH1: X là SO2[/FONT]
[FONT=&quot]2H2SO4 + 2e == > SO2 + H2O + SO42-[/FONT]
[FONT=&quot]nSO2 =0,5a mol[/FONT]
[FONT=&quot]Áp dụng ĐLBT e ta có: na = 2nSO2= a =>n=1 : Đáp án C phù hợp[/FONT]
[FONT=&quot]TH2: X là H2S[/FONT]
[FONT=&quot]5H2SO4 + 8e == > H2S + 4H2O + 4SO42-[/FONT]
[FONT=&quot]nH2S= 0,2a mol[/FONT]
[FONT=&quot]Áp dụng ĐLBT e ta có: na = 8nH2S = 1,6a => n= 1,6 (loại)[/FONT]
[FONT=&quot]2.nSO2 = 0,15 mol[/FONT]
[FONT=&quot]Phương trình phản ứng:[/FONT]
[FONT=&quot]2FeS + 10H2SO4 == > Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O[/FONT]
[FONT=&quot]2FeS2 + 14H2SO4 == > Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O[/FONT]
[FONT=&quot]S + 2H2SO4 == > 3SO2 + 2H2O[/FONT]
[FONT=&quot]H2S + 3H2SO4 == > 4SO2 + 4H2O[/FONT]
[FONT=&quot]Không có trường hợp nào thỏa mãn, em xem lại đề nhé![/FONT][FONT=&quot]3. crom có tác dung với kiềm không và Na2CO3 có tác dụng với dung dịch Brom không[/FONT]
[FONT=&quot]Crom có tác dung với kiềm mạnh, phản ứng xảy ra tương tự như Al[/FONT]
[FONT=&quot]Trong nước Br2 luôn có cân bằng:[/FONT]
[FONT=&quot]Br2 + H2O < = > HBr + HBrO[/FONT]
[FONT=&quot]H+ sinh ra phản ứng với CO32-[/FONT]
[FONT=&quot]H+ + CO32- == > HCO3- == > H2O + CO2[/FONT]
[FONT=&quot]= > Có phản ứng giữa Na2CO3 với dung dịch Brom![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
Top Bottom