Sử 12 Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống mĩ, cứu nước (1954-1975) là thắng lợi có tính

Hung182828

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tám 2019
121
54
46
21
Hà Nam
THPT A Kim Bảng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống mĩ, cứu nước (1954-1975) là thắng lợi có tính thời đại vì ?
A, làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của mỹ
B, tạo thời cơ lớn cho cách mạng lào và campuchia giành thắng lợi
C, đánh bại cuộc xâm lược thực dân mới có quy mô lớn nhất sau chiến chiến tranh thế giới 2
D, đánh bại 4 kế hoạch chiến tranh xâm lược thực dân mới của mĩ

Nhận xét nào sai khi nói về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 ở vn
A, là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang
B, là cuộc cách mạng diễn ra nhanh gọn, ít đổ máu bằng phương pháp hòa bình
C, là cuộc cách mạng diễn ra vs sự kết hợp nông thôn và thành thị
D, là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa
 

Quana26

Cựu TMod Sinh
Thành viên
31 Tháng bảy 2019
467
1
804
101
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống mĩ, cứu nước (1954-1975) là thắng lợi có tính thời đại vì ?
A, làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của mỹ
B, tạo thời cơ lớn cho cách mạng lào và campuchia giành thắng lợi
C, đánh bại cuộc xâm lược thực dân mới có quy mô lớn nhất sau chiến chiến tranh thế giới 2
D, đánh bại 4 kế hoạch chiến tranh xâm lược thực dân mới của mĩ

Nhận xét nào sai khi nói về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 ở vn
A, là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang
B, là cuộc cách mạng diễn ra nhanh gọn, ít đổ máu bằng phương pháp hòa bình
C, là cuộc cách mạng diễn ra vs sự kết hợp nông thôn và thành thị
D, là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa
Đây là ý kiến của mình
 
Top Bottom