Sử 12 Thác quản là gì?

mifffmi@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2018
3
1
16

Tống Thị Quỳnh Anh

Học sinh
Thành viên
9 Tháng sáu 2021
65
112
36
Chủ trương "thác quản quốc tế" nghĩa là gì ?
- Có nhiều người họ biết rất rõ về điều này nhưng theo một nghĩa cụ thể thì có thể nó là như này :
> Từ " thác " ở đây có nghĩa là : giúp đỡ khai thác .
> Từ " quản " là : quản lí
- Gộp lại thì ta có thể hiểu là : Giúp đỡ và quản lí bởi quốc tế và điều này chỉ được hội đồng Liên hợp quốc xây dựng với mục tiêu giúp đỡ nhân dân các nước thuộc địa tiến bộ về chính trị, kinh tế và xã hội nhằm đưa họ đến chế độ tự quản hoặc độc lập hoàn toàn.
 
Top Bottom