Thắc mắc

L

lolemchamhoc93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 3: C3H6O2 có tất cả bao nhiêu đồng phân mạch hở ? A. 8. B. 5. C. 7. D. 3.
Em viết ra được đến 9 đồng phân trong đó có 2 chất này rất đáng nghi, có phải 2 chất này k tồn tại k thầy:
CH3-O-O-CH=CH2
CH3-CH2-O-CH=O

Câu 7: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.
Câu này theo em nghĩ phải sắp xếp là T,Z,X,Y mới đúng vì :
Trong dãy đồng đẳng axit no, đơn chức , nếu ngtử C tăng thì -> độ phân cực ở nhóm COOH giảm -> lk hidro giữa các ptử yếu đi -> to sôi giảm khi ngtử C tăng
Em sai chỗ nào thầy vs các bạn chỉ cho e rõ được k ạ ?


Câu 12:
Có tất cả bao nhiêu hợp chất đơn chức, mạch hở chứa nguyên tử hiđro linh động có công thức là C4H6O2 ?
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu này em viết mãi chỉ ra 3 đồng fân axit phù hợp đk đề bai chứ k tìm ra cái thứ 4


Câu 25:
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2(ở đktc), thu được 0,3 mol CO2và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là
A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48.

Câu 31:
Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là
A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH.
 
Last edited by a moderator:
N

note1996

câu 3.
H2C-CH2-COOH, CH3-COOCH3, HCOOCH2-CH3, HO-CH2-CH2-CHO, CH3-CH(OH)-CHO, CH3-O-CH2-CHO (không có CH3-CH2-O-CHO)

câu 25
Gọi axit là RCOOH
0.1 mol ax có 0.2 mol O
0,3 mol CO2 có 0.6 mol O
0,2 mol H2O có 0.2 mol O
Áp dụng ĐLBT nguyên tố => số mol O2 cần là (0.2+0.6-0.2)/2=0.3 => V=0.3*22.4=6.72 l

câu 31

Bảo toàn khối lượng :
m X + m NaOH + m KOH = m rắn + m H20
==> n H20 = 0,06 mol ===> n ax = n H20 = 0,06 mol ==-> X = CH3COOH
 
Top Bottom