thac mac

H

hocmai.hoahoc

Chào em!
Có hai cơ chế trùng hợp là 1, 2 và 1,4
Nên nếu không tính đồng phân hình học thì là 2
Tính cả đồng phân hình học thì là 3
 
Top Bottom