Thắc mắc nhỏ BT Hóa thầy Sơn!

H

hocmai.hoahoc

Câu 29: Cho 2,24 lít NO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
A. pH < 7,0. B. pH > 7,0. C. pH = 7,0. D. pH 7,0.
nNO2 = 0,1 mol, nNaOH = 0,1 mol
2NO2 +2NaOH => NaNO3+NaNO2+H2O
Sau phản ứng có 0,05 mol NO2- có tính bazo => pH > 7
Câu 34: Hoà tan 25 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào nước cất được 500 ml dung dịch Z. Giá trị gần đúng pH và nồng độ mol của dung dịch Z là
A. pH = 7 ; [CuSO4] = 0,2M. B. pH < 7 ; [CuSO4] = 0,2M.
C. pH < 7 ; [CuSO4] = 0,3125M. D. pH > 7 ; [CuSO4] = 0,3125M.
nCuSO4 = 0,1 mol =>[CuSO4] = 0,2 M
Dung dịch có Cu2+ có tính axit => pH < 7
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenkien1402

thầy đã gửi lại file đáp án bài tập bài phản ứng hoá học chưa thầy
 
H

hazamakuroo

nNO2 = 0,1 mol, nNaOH = 0,1 mol
2NO2 +2NaOH => NaNO3+NaNO2+H2O
" Sau phản ứng có 0,1 mol NO2 " dạ em vẫn chưa hiểu rõ ạ ? mong thầy nói rõ hơn ???
 
Last edited by a moderator:
H

hazamakuroo

Mong thầy sớm giải đáp Thắc mắc !!?

Dạ thưa thầy : BT Đại cương hóa học hữu cơ Câu 7: thầy bảo tên gốc chức phải viết cách Nhưng sao đáp án lại là viết liền ạ ?? " Amin CH3-NH-C2H5 có tên gọi gốc - chức là" ? D. etylmetylamin ??
Câu 15 : Đáp án của thầy là C Nhưng ... là B Chứ ạ ??
Mong thầy sớm giải đáp giúp em !! :D
 
Top Bottom