Thắc mắc cần trợ giúp!

Thảo luận trong 'Môn SINH HỌC' bắt đầu bởi daiphongxt, 16 Tháng tư 2012.

Lượt xem: 3,882

 1. daiphongxt

  daiphongxt Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Một vài câu trong các đề thi thử,mình post lên mọi người cùng thảo luận nhé!Mong các bạn ủng hộ topic của mình!
  Câu 1:Giả sử có một gen mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit, từ đó hình thành nên một enzim có cấu tạo từ hai chuỗi này. Gen này bị đột biến thành một alen trội âm tính một phần, nghĩa là nếu một trong hai chuỗi bị đột biến, thì hoạt tính enzim mất 40%, nhưng nếu cả hai chuỗi pôlipeptit bị đột biến thì hoạt tính enzim mất 80%.Tỉ lệ phần trăm hoạt tính chung của enzim này trong cơ thể đồng hợp tử trội so với trong cơ thể bình thường là bao nhiêu?

  A-40%

  B-80%

  C-60%

  D-20%
  Câu 2:Ở ruồi giấm đoạn 16A nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X bị lập đoạn làm cho mắt lồi thành mắt dẹt . Nếu chỉ xẩy ra hiện tượng lập đoạn 16A một lần và hai lần thì trong quần thể ruồi mắt dẹt có bao nhiêu kiểu gen

  A-5 kiểu gen

  B-9 kiểu gen

  C-3 kiểu gen

  D-7 kiểu gen
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng tư 2012
 2. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  Câu 1:
  Cơ thể đồng hợp trội AA có hoạt tính enzim là 20%
  Cơ thể bình thường tức không bị đột biến có KG aa tạo enzim có hoạt tính 100%
  -->tỉ lệ: [tex]\frac{20%}{100%}=20%[/tex] -->D

  Câu 2:
  Có 3 alen: alen 16A lặp 1 lần (A1),alen 16A lặp 2 lần (A2) và alen 16A không lặp (a)

  Số KG có thể có ở quần thể này: [TEX]\frac{3(3+3)}{2} = 9[/TEX] KG

  Do đây là quần thể rồi mắt dẹt -->loại đi 2 KG đồng hợp trội mắt lồi đi [TEX](X^aX^a , X^aY )[/TEX]

  -->Số KG trong quần thể này: 9-2 = 7 -->D
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng tư 2012
 3. daiphongxt

  daiphongxt Guest

  Câu 3:Một cơ thể có kiểu gen AB/ab XY. Nếu trong giảm phân cặp NST giới tính XY không phân ly ở 1 lần phân bào thì số loại giao tử đột biến tạo ra nhiều nhất là

  A-4

  B-8

  C-16

  D-32
  Câu 4:Cho phép lai sau đây : AaBbDdHh x AaBbDdHh thì tỷ lệ đời con mang 3 cặp gen đồng hợp và 1 cặp gen dị hợp là bao nhiêu ? Biết rằng các gen không alen phân ly độc lập

  A-25%

  B-50%

  C-0,78%

  D-6,25%
   
 4. cosset

  cosset Guest

  Câu 3:Một cơ thể có kiểu gen AB/ab XY. Nếu trong giảm phân cặp NST giới tính XY không phân ly ở 1 lần phân bào thì số loại giao tử đột biến tạo ra nhiều nhất là

  A-4

  B-8

  C-16

  D-32
  cặp XY
  -đột biến xảy ra ở 1 lần phân bào tạo ra 2 loại gtu đb
  -GP bình thường tạo ra 2 loại gtu
  cặp AB/ab GP cho tối đa 4 loại gtu
  \Rightarrowcơ thể này cho tối đa: 4*4=16
  Câu 4:Cho phép lai sau đây : AaBbDdHh x AaBbDdHh thì tỷ lệ đời con mang 3 cặp gen đồng hợp và 1 cặp gen dị hợp là bao nhiêu ? Biết rằng các gen không alen phân ly độc lập

  A-25%

  B-50%

  C-0,78%

  D-6,25%
  tỉ lệ đồng hợp hay dị hợp về 1 cặp gen đều là 1/2
  tỉ lệ đời con đồng hợp về 3 cặp gen và dị hợp về 1 cặp gen là [1/2]^4*4C3=1/4 =25%
   
 5. Câu 3:Một cơ thể có kiểu gen AB/ab XY. Nếu trong giảm phân cặp NST giới tính XY không phân ly ở 1 lần phân bào thì số loại giao tử đột biến tạo ra nhiều nhất là
  mình nghĩ chỉ có 4 thôi vì:
  AB/ab cho 4 loại (xảy ra hoán vị): AB, ab, Ab, aB
  cặp XY không phân li vào lần 1 cho 2 loại giao tử: XY và 0
  Như vậy số giao tửu đột biến tạo ra nhiều nhất la 4.1=4
  có gì sai mọi người cùng sửa nhé!
   
 6. Bài tập này hay lắm mọi người cùng tham khảo nha.
  Cho biết ở người nhóm máu A,B,O bị chi phối bởi I^A, I^B, I^O. Gen D: qui định mắt đen, d:qui định mắt xanh. gen N:qui định mi dài, n: qui định mi ngắn. Mỗi gen nằm trên một nST.
  Tuyết Và Nga là hai chị em đồng sinh cùng trứng. chồng chị Tuyết nhóm máu A, mắt đen, mi ngắn.chị Tuyết sinh được hai con gái đồng sinh là Vân: máu B, mắt xanh, mi dài và Hà:máu O, mắt xanh, mi dài.
  xác định kiểu gen của vợ chông và 2 con. hai đứa trẻ đồng sinh cùng trứng hay khác trứng.
  Chồng chị Nga coa máu B, mắt xanh, mi dài. chị sinh được con gái máu A, mắt đen, mi ngắn. tim kiểu gen của gia đình chị Nga
   
 7. daiphongxt

  daiphongxt Guest

  Phân tử mARN có A= 480 và X – G = U. Gen tổng hợp mARN có A = 3G/2. Mạch đơn của gen có G = 30% số nucleotit của mạch . Tìm số lượng ribonucleotit mỗi loại A, U, G, X của mARN?

  A-480 ;360 ; 240 ; 120

  B-480 ; 240 ; 120 ; 360

  C-480 ; 120; 240; 360

  D-480 ; 120 ; 360 ; 240

  Tự thụ phấn F1 dị hợp tử 2 cặp gen thu được 4 loại kiểu hình, trong đó có 12,75% cy quả di-chua. Tìm kiểu gen v tần số hốn vị gen của F1. Biết rằng gen A quy định quả dài, B quy định quả ngọt, các tính trạng tương phản là quả ngắn và chua


  A-tần số 30%

  B-tần số 40%

  C-tần số 25,5%

  D-tần số 0%<p<50%

  Giao phấn cy cĩ kiểu gen AaBbCCDdee với cy cĩ kiểu gen aaBBCcDdEe. Theo lí thuyết số kiểu gen v kiểu hình được tạo ra ở thế hệ F1 l bao nhiu? Biết rằng 2 cặp gen (Aa,Bb) tương tác bổ sung kiểu 9:7, cặp gen Cc quy định tính trạng trội lặn không hoàn toàn, 2 cặp gen cịn lại quy định 2 tính trạng trội lặn hoàn toàn.

  A-64 – 16

  B-48 – 16

  C-42 – 12

  D-24 – 8

  Có 2500 tế bào có kiểu gen XMY giảm phân sinh giao tử . Biết có xảy ra hoán vị gen 25% và cặp NST giới tính không phân li ở tất cả các tế bào . Có bao nhiêu số giao tử AB XMY được sinh ra ?

  A-156

  B-625

  C-312

  D-125

  Một mạch đơn của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T=420 v X=30% số nucleotit của mạch. Gen có số liên kết hydro giữa A và T bằng số liên kết hydro giữa G và X. Quá trình sao mã cần được môi trường cung cấp 900 nucleotit loại A. Mạch gốc và số lần sao mã là:

  A-Mạch 2 là mạch gốc và sao mã 2 lần

  B-Mạch 2 l mạch gốc và sao mã 3 lần

  C-Mạch 1 l mạch gốc và sao mã 2 lần

  D-Mạch 1 l mạch gốc và sao mã 3 lần
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng tư 2012
 8. ducdu22

  ducdu22 Guest

  Câu 1:Để duy trì và củng cố ưu thế lai ở một loài thực vật người ta sử dụng phương pháp:
  A-Tự thụ phấn
  B-Lai luôn phiên,con lai F1 được đem lai với cơ thể bố hoặc mẹ
  C-Sử dụng hình thức sinh sản sinh dưỡng
  D-Tất cả các phương pháp trên


  Câu 2:Quy trình nhân bản vô tính động vật gồm:
  A-Tách nhân từ tế bào trứng-chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào cho-nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm-cấy phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường
  B-Tách nhân từ tế bào cho-chuyển nhân vào tế bào trứng đã hủy nhân-nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm-cấy phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường
  C-Hủy nhân từ tế bào cho-chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào cho-nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm-cấy phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường
  D-Tách phôi-nuôi cấy phôi trong ống nghiệm-chuyển phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường

  Câu 3:Màu sắc và hình dạng của loài sâu sồi vào mùa xuân thì giống cụm hoa sồi còn vào mùa hè thì giống cành cây,đây là dạng thích nghi nào?
  A-Thích nghi kiểu gen
  B-Thích nghi kiểu hình
  C-Thường biến
  D-Thích nghi thụ động


  Mong các bạn giải đáp giúp mình nhé!Cảm ơn các bạn!
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng tư 2012
 9. ducdu22

  ducdu22 Guest

  Phân tử mARN có A= 480 và X – G = U. Gen tổng hợp mARN có A = 3G/2. Mạch đơn của gen có G = 30% số nucleotit của mạch . Tìm số lượng ribonucleotit mỗi loại A, U, G, X của mARN?

  A-480 ;360 ; 240 ; 120

  B-480 ; 240 ; 120 ; 360

  C-480 ; 120; 240; 360

  D-480 ; 120 ; 360 ; 240
  [TEX]A_m=480;[/TEX][TEX]X_m-G_m=U_m[/TEX].Loại A,D
  [TEX]\frac{A}{G}=\frac{3}{2}[/TEX][TEX]\Leftrightarrow[/TEX][TEX]\frac{480+U_m}{G_m+X_m}=\frac{3}{2}[/TEX][TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]5.G_m+X_m=960[/TEX] và [TEX]%A=30%[/TEX];[TEX]%G=20%[/TEX](có thể chọn B rồi nhé,bằng kinh nghiệm thôi)
  Gỉa sử mạch 1 là mạch gốc có %G1=30%(N/2)=>[TEX]%X_m=30%N_m[/TEX] và[TEX]%G_m=10%N_m[/TEX][TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]N_m=1200[/TEX][TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]G_m=120[/TEX];[TEX]X_m=360[/TEX]
   
 10. cosset

  cosset Guest

  Câu 1:Để duy trì và củng cố ưu thế lai ở một loài thực vật người ta sử dụng phương pháp:
  A-Tự thụ phấn
  B-Lai luôn phiên,con lai F1 được đem lai với cơ thể bố hoặc mẹ
  C-Sử dụng hình thức sinh sản sinh dưỡng
  D-Tất cả các phương pháp trên


  Câu 2:Quy trình nhân bản vô tính động vật gồm:
  A-Tách nhân từ tế bào trứng-chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào cho-nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm-cấy phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường
  B-Tách nhân từ tế bào cho-chuyển nhân vào tế bào trứng đã hủy nhân-nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm-cấy phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường
  C-Hủy nhân từ tế bào cho-chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào cho-nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm-cấy phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường
  D-Tách phôi-nuôi cấy phôi trong ống nghiệm-chuyển phôi vào tử cung cho sinh sản bình thường

  Câu 3:Màu sắc và hình dạng của loài sâu sồi vào mùa xuân thì giống cụm hoa sồi còn vào mùa hè thì giống cành cây,đây là dạng thích nghi nào?
  A-Thích nghi kiểu gen
  B-Thích nghi kiểu hình
  C-Thường biến
  D-Thích nghi thụ động


  không biết có đúng không;)
   
 11. vunguyet12

  vunguyet12 Guest

  cho mình hoi luyen giai de thi dai hoc số 8 từ câu 16 dến câu 20ai hoc roi cho minh dap an va loi giai voi nha
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->