Thắc mắc cần Thầy Ngọc giải đáp

J

jackyeric

D

ducnguyen0395

áp dụng định luật bảo toàn cho nguyên tố C :
phần tác dụng với NaHCO3 thì nC(X)+nC(NaHCO3)=nC(CO2) .
Còn đốt cháy thì nC(X) =nC(CO2)
Theo mình nghĩ là vậy
 
H

hocmai.hoahoc

* m(g) hh 3 axit + nahco3 => 0,7 mol co2. Phản ứng xảy ra ở đây là :
H^+ + HCO3^- => CO2 + H2O.
Như vậy 0,7 mol CO2 được tạo ra do HCO3-, không liên quan gì đến cacbon trong hh X.
* m(g) đó + 0xi => 0,8 mol CO2. Phản ứng xảy ra ở đây là phản ứng đốt cháy các axit.
Như vậy 0,8 mol CO2 được tạo ra là do cacbon trong hỗn hợp X.
 
Top Bottom