Tần số alen

P

phongdo93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rừng X có 180 con hươu với tần số alen A = 0.8 . Quần thể hươu cùng loài ở rừng Y gần đó có tần số alen A = 0.5 . Do thiên tai , một số hươu ở rừng Y chạy sang X làm đàn hươu ở X có 200 con . Sau hiện tượng này , tần số alen A ở rừng X ước tính là :

A 0.2 B 0.4 C 0.6 D 0.8
 
Top Bottom