Tại sao lại có kết tủa đỏ gạch???

N

nguyenhuong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nọ làm bài thực hành "Tính chất của glixerin, glucozo và gluxit" ở cuối sách giáo khoa hóa học 12, cái phần gluco phản ứng với [tex]Cu(OH)_2[/tex] trong môi trường kiềm í ?Cô giáo tớ bắt làm bản tường trình ghi lại hiện tượng, giải thích, viết PTPU, theo mọi người phải làm thế nào? ( ý tớ muốn hỏi hiện tượng và giải thích í)
À thí nghiệm làm thế này: Cho 3 giọt CuSO4 và 7 giọt NaOH và ống nghiệm để điều chế Cu(OH)2, sau đó cho vài giọt glucozo vào, lắc đều( hiện tượng?) đun trên ngọn lửa đèn cồn 1-2 phút (hiện tượng?). :)
 
N

nguyenanhtuan1110

nguyenhuong said:
Hôm nọ làm bài thực hành "Tính chất của glixerin, glucozo và gluxit" ở cuối sách giáo khoa hóa học 12, cái phần gluco phản ứng với [tex]Cu(OH)_2[/tex] trong môi trường kiềm í ?Cô giáo tớ bắt làm bản tường trình ghi lại hiện tượng, giải thích, viết PTPU, theo mọi người phải làm thế nào? ( ý tớ muốn hỏi hiện tượng và giải thích í)
À thí nghiệm làm thế này: Cho 3 giọt CuSO4 và 7 giọt NaOH và ống nghiệm để điều chế Cu(OH)2, sau đó cho vài giọt glucozo vào, lắc đều( hiện tượng?) đun trên ngọn lửa đèn cồn 1-2 phút (hiện tượng?). :)
Đầu tiêm Cu(OH)2/NaOH PƯ với các nhóm OH của glucozo tạo phức màu xanh thẫm (em xem lại phần rượu đa chức xem)
Sau đó khi đun nóng màu xanh của phức nhạt dần và xuất hiện kết tủa đỏ gạch do PƯ giữa Cu(OH)2 với nhóm CHO của glucozo.
 
N

nguyenhuong

aha, gluoco trong dung dịch tồn tại ở dạng mạch vòng? Vậy thì tại sao vẫn phản ứng với Cu(OH)2?
Anh có câu trả lời cụ thể hơn không?
Cái tính chất gluco phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh thẫm thì em biết rồi.:D
 
N

nguyenanhtuan1110

nguyenhuong said:
aha, gluoco trong dung dịch tồn tại ở dạng mạch vòng? Vậy thì tại sao vẫn phản ứng với Cu(OH)2?
Anh có câu trả lời cụ thể hơn không?
Cái tính chất gluco phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh thẫm thì em biết rồi.:D
Trong dung dịch glucozo tồn tại cân bằng chuyển hóa giữa dạng vòng và dạng mạch thẳng nên vẫn có PƯ với Cu(OH)2
 
B

bigmove

nguyenhuong said:
aha, gluoco trong dung dịch tồn tại ở dạng mạch vòng? Vậy thì tại sao vẫn phản ứng với Cu(OH)2?
Anh có câu trả lời cụ thể hơn không?
Cái tính chất gluco phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh thẫm thì em biết rồi.:D
Sách giáo khoa là xanh lam..............
 
Top Bottom