Tách sao cho khéo 2011

H

hocmai.hoahoc

Chào em!
Đối với các bài trắc nghiệm lý thuyết ta nên dùng phương pháp loại trừ:
+HNO3 có thể hòa tan cả 4 kim loại trên==> loại D
+FeCl2 không phản ứng với cả 4 kim loại trên==> loại C
+Fe2(SO4)3 phản ứng được với Ni, Fe, Pb nhưng lại tạo ra PbSO4 ít tan lẫn vào trong Ag
==>Chỉ có Fe(NO3)3 là phù hợp ==> Đáp án A
 
Top Bottom