tách nước ancol

Q

quangphap208@gmail.com

bạn tính bằng cách nào mà ra nhiều thế @@
..........................................................
 
M

mitsato96

(4x5)/2=10 ete, tách nước các đồng phân của C4H9OH được 5 anken nữa => 15 sp
 
Q

quangphap208@gmail.com

+không biết bạn có nhầm không chứ chưa thấy tách nước ete bao giờ ?
+tách nước 4 đfân ancol =>5 sp?
 
Top Bottom