Hóa 12 Tách chất ra khỏi hỗn hợp?

S

s.mario_2011

M

manh07011997

em mới chĩ học lớp 9 sai thì các anh chị bảo em với
Câu 1: hoà tan hỗn hợp vào trong nước
+ Na và Ba tan trong nước tạo thành NaOH và Ba(OH)2 cho NaCO3 được BaCO3 kết tủa. lọc tủa cho vào HCl được BaCl2 ,cho NaOH vào HCl
đpnc ta thu được Na riêng và Ba riêng
+ Cho Cu ,Mg ,Fe vào HCl thì Cu ko pu lọc được Cu
+ nung nóng trong kk thu được MgO và Fe2O3 . Dùng CO khử Fe2O3 được Fe còn lại MgO cho vào HCl rồi đpnc
Câu 2 : + hoà vào nước đươc NaOH cho vào HCl rồi đpnc
+cho vào NaOH lọc tủa nung nóng ,rồi đpnc được Al
+cho vào HCl rồi đpnc được Fe , Ag ko pu với HCl
 
Top Bottom