[TA-Lý thuyết+Bài tập]Kỹ năng viết - Đại từ/Mệnh đề quan hệ (Topic 2)

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi hocmai.tienganh, 2 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 16,901

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!


  I. Lý thuyết cơ bản về đại từ/mênh đề quan hệ

  Xem chi tiết tại: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=34364 (Page: 1, 11, 15,16, ...)
  Và: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=559083#post559083 (Bài viết #106)

  II. Bài tập

  RC01. Choose the most suitable word to complete sentence.

  1. My friend, Jack, (that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
  2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
  3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
  4. Peter comes from Witney, (that, who, which) is near Oxford.
  5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
  6. Is this the person ( whom, which, whose) you asked me about.
  7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
  8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
  9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
  10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
  11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
  12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll give it to you.
  13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
  14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
  15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.  (Đáp án sẽ được công bố sau khi có từ 03 người trở lên trả lời bài hoặc sau 03 ngày đăng bài (05.10.2012), tùy theo điều kiện nào đến trước. Bài trả lời đúng 100% sẽ được hocmai.tienganh cảm ơn)
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2012
 2. vankhtn

  vankhtn Guest

  Mình thử làm nhé! Không biết đúng hay sai!:D
  1. My friend, Jack, (that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
  2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
  3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
  4. Peter comes from Witney, (that, who, which) is near Oxford.
  5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
  6. Is this the person ( whom, which, whose) you asked me about.
  7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
  8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
  9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
  10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
  11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
  12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll give it to you.
  13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
  14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
  15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
   
 3. platiumboy

  platiumboy Guest

  1. My friend, Jack, (that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
  2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
  3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
  4. Peter comes from Witney, (that, who, which) is near Oxford.
  5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
  6. Is this the person ( whom, which, whose) you asked me about.
  7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
  8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
  9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
  10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
  11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
  12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll give it to you.
  13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
  14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
  15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
   
 4. thien0526

  thien0526 Guest

  1. My friend, Jack, (that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
  2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
  3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
  4. Peter comes from Witney, (that, who, which) is near Oxford.
  5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
  6. Is this the person ( whom, which, whose) you asked me about.
  7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
  8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
  9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
  10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
  11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
  12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll give it to you.
  13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
  14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
  15. The day (which, that, when ) they arrived was Sunday.
   
 5. ĐÁP ÁN RC01

  1. My friend, Jack, (that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
  2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
  3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
  4. Peter comes from Witney, (that, who, which) is near Oxford.
  5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
  6. Is this the person ( whom, which, whose) you asked me about.
  7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
  8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
  9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
  10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
  11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
  12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll give it to you.
  13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
  14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
  15. The day (which, that, when ) they arrived was Sunday.  Vấn đề của dạng bài này luôn là: NHẦM và LẪN
  ;))

  Ba bài làm mà không bài nào đúng 100% . Bị buồn ý!
  :khi (139):
  Một số câu nhầm lẫn:

  6. Is this the person (whom, which, whose) you asked me about.

  Đáp án: whom.
  => Ở đây phải sử dụng đại từ quan hệ chỉ người thay cho tân ngữ ( :khi (40):) nên đáp án không gì khác ngoài WHOM :khi (116):

  11. She gives her children everything (that, what, who) they want.

  Đáp án: that
  Sẽ vẫn đúng khi nói: She gives her children what they want. Nhưng vì trong câu này còn có cả everything, nên mọi chuyện đã khác :)) Mệnh đề đã xác định, trạng từ có thể bị bỏ đi mà câu vẫn đúng nghĩa: She gives her children everything they want, nên nếu phải điền đại từ quan hệ, that là lựa chọn tối ưu.
  P/s: Nếu không muốn làm nhầm câu tương tự, nhớ những cách nói đã liệt kê ;))

  15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
  Đáp án: that
  Giải thích tương tự câu 11.
  :khi (192):

  Hoan nghênh tinh thần "cả nhà"!!!!!!! :khi (189):


   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2012
 6. Đổi gió cái nào. Gió có hơi hơi giật một tí cũng đừng giận nhé mọi người :khi (89): Chắc lần này phải đúng hết chứ nhầm thế nào được :khi (45):

  Bài tập RC02. Choose one sentence that best rewrites the sentence given:

  1. This man studies biology. What do you call him?
  A. What do you call a man who studies biology?
  B. What do you call a man, who studies biology?
  C. What do you call a man studies biology?
  D. What do you call a man whom studies biology?

  2. Hemingway developed a very concise writing style. His name is well-known throughout the world.
  A. Hemingway, his name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  B. Hemingway, whose is name well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  C. Hemingway, whose name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well-known throughout the world.

  3. This is the battle field. The soldiers fought there.
  A. This is the battle field which the soldiers fought.
  B. This is the battle field that the soldiers fought.
  C. This is the battle field where the soldiers fought there.
  D. This is the battle field where the soldiers fought.

  4. He was born in 1993. There was a severe drought that year.
  A. He was born in 1993 when there was a severe drought.
  B. He was born in 1983 when was there a severe drought.
  C. When there was a severe drought in 1983 he was born.
  D. He was born in 1983, there was a severe drought when

  5. John Montagu was an English Earl. He invented the sandwich.
  A. John Montagu, whose invented the sandwich, was an English Earl.
  B. John Montagu, who invented the sandwich, was an English Earl.
  C. John Montagu, that invented the sandwich, was an English Earl.
  D. John Montagu, invented the sandwich, was an English Earl.

  6. Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.
  A. Flies, to come mostly in the summer, carry diseases.
  B. Flies, come mostly in the summer, carry diseases.
  C. Flies, coming mostly in the summer, carry diseases.
  D. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.

  7. There was a candle which burnt in the room.
  A. There was a candle burning in the room.
  B. There was a candle to burnt in the room.
  C. There was a candle to burn in the room.
  D. There was a candle to be burnt in the room.

  8. I see a boy who is running in the street.
  A. I see a boy running in the street.
  B. I see a boy to running in the street.
  C. I see a boy to run in the street.
  D. None is correct.

  9. He drew from the bag a watch which had been given for his birthday.
  A. He drew from the bag a watch given for his birthday.
  B. He drew from the bag a watch been given for his birthday.
  C. He drew from the bag a watch had given for his birthday.
  D. He drew from the bag a watch had been given for his birthday.

  10. One of the drivers who was brought by Steward came over to me.
  A. One of the drivers that were brought by Steward came over to me.
  B. One of the drivers was brought by Steward came over to me.
  C. One of the drivers brought by Steward came over to me.
  D. One of the drivers bring by Steward came over to me.

  (Đáp án sẽ được công bố sau khi có từ 03 người trở lên trả lời bài hoặc sau 03 ngày đăng bài (08.10.2012), tùy theo điều kiện nào đến trước. Bắt đầu từ ngày 03.10.2012, hocmai.tienganh sẽ post đáp án khi không có bài làm hoặc không có bài làm đúng 100% (và chữa câu sai); ngược lại hocmai.tienganh sẽ cảm ơn bài làm đúng 100% và coi đó là đáp án của bài tập tương ứng.)

   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2012
 7. ngocan90

  ngocan90 Guest


  Í à, tem!!!!!!!!!! :M034:

  Bài tập RC02. Choose one sentence that best rewrites the sentence given:


  1. This man studies biology. What do you call him?
  A. What do you call a man who studies biology?
  B. What do you call a man, who studies biology?
  C. What do you call a man studies biology?
  D. What do you call a man whom studies biology?
  2. Hemingway developed a very concise writing style. His name is well-known throughout the world.
  A. Hemingway, his name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  B. Hemingway, whose is name well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  C. Hemingway, whose name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well-known throughout the world.
  3. This is the battle field. The soldiers fought there.
  A. This is the battle field which the soldiers fought.
  B. This is the battle field that the soldiers fought.
  C. This is the battle field where the soldiers fought there.
  D. This is the battle field where the soldiers fought.
  4. He was born in 1993. There was a severe drought that year.
  A. He was born in 1993 when there was a severe drought.
  B. He was born in 1983 when was there a severe drought.
  C. When there was a severe drought in 1983 he was born.
  D. He was born in 1983, there was a severe drought when
  5. John Montagu was an English Earl. He invented the sandwich.
  A. John Montagu, whose invented the sandwich, was an English Earl.
  B. John Montagu, who invented the sandwich, was an English Earl.
  C. John Montagu, that invented the sandwich, was an English Earl.
  D. John Montagu, invented the sandwich, was an English Earl.
  6. Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.
  A. Flies, to come mostly in the summer, carry diseases.
  B. Flies, come mostly in the summer, carry diseases.
  C. Flies, coming mostly in the summer, carry diseases.
  D. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.
  7. There was a candle which burnt in the room.
  A. There was a candle burning in the room.
  B. There was a candle to burnt in the room.
  C. There was a candle to burn in the room.
  D. There was a candle to be burnt in the room.
  8. I see a boy who is running in the street.
  A. I see a boy running in the street.
  B. I see a boy to running in the street.
  C. I see a boy to run in the street.
  D. None is correct.
  9. He drew from the bag a watch which had been given for his birthday.
  A. He drew from the bag a watch given for his birthday.
  B. He drew from the bag a watch been given for his birthday.
  C. He drew from the bag a watch had given for his birthday.
  D. He drew from the bag a watch had been given for his birthday.
  10. One of the drivers who was brought by Steward came over to me.
  A. One of the drivers that were brought by Steward came over to me.
  B. One of the drivers was brought by Steward came over to me.
  C. One of the drivers brought by Steward came over to me.
  D. One of the drivers bring by Steward came over to me.  Tưởng ngon như bài trên hử trời :M_nhoc2_70:
   
 8. 1. This man studies biology. What do you call him?
  A. What do you call a man who studies biology?
  B. What do you call a man, who studies biology?
  C. What do you call a man studies biology?
  D. What do you call a man whom studies biology?

  2. Hemingway developed a very concise writing style. His name is well-known throughout the world.
  A. Hemingway, his name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  B. Hemingway, whose is name well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  C. Hemingway, whose name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well-known throughout the world.

  3. This is the battle field. The soldiers fought there.
  A. This is the battle field which the soldiers fought.
  B. This is the battle field that the soldiers fought.
  C. This is the battle field where the soldiers fought there.
  D. This is the battle field where the soldiers fought.

  4. He was born in 1993. There was a severe drought that year.
  A. He was born in 1993 when there was a severe drought.
  B. He was born in 1983 when was there a severe drought.
  C. When there was a severe drought in 1983 he was born.
  D. He was born in 1983, there was a severe drought when

  5. John Montagu was an English Earl. He invented the sandwich.
  A. John Montagu, whose invented the sandwich, was an English Earl.
  B. John Montagu, who invented the sandwich, was an English Earl.
  C. John Montagu, that invented the sandwich, was an English Earl.
  D. John Montagu, invented the sandwich, was an English Earl.

  6. Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.
  A. Flies, to come mostly in the summer, carry diseases.
  B. Flies, come mostly in the summer, carry diseases.
  C. Flies, coming mostly in the summer, carry diseases.
  D. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.

  7. There was a candle which burnt in the room.
  A. There was a candle burning in the room.
  B. There was a candle to burnt in the room.
  C. There was a candle to burn in the room.
  D. There was a candle to be burnt in the room.

  8. I see a boy who is running in the street.
  A. I see a boy running in the street.
  B. I see a boy to running in the street.
  C. I see a boy to run in the street.
  D. None is correct.

  9. He drew from the bag a watch which had been given for his birthday.
  A. He drew from the bag a watch given for his birthday.
  B. He drew from the bag a watch been given for his birthday.
  C. He drew from the bag a watch had given for his birthday.
  D. He drew from the bag a watch had been given for his birthday.

  10. One of the drivers who was brought by Steward came over to me.
  A. One of the drivers that were brought by Steward came over to me.
  B. One of the drivers was brought by Steward came over to me.
  C. One of the drivers brought by Steward came over to me.
  D. One of the drivers bring by Steward came over to me.

   
 9. RC01. Choose the most suitable word to complete sentence.

  1. My friend, Jack, (that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
  2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
  3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
  4. Peter comes from Witney, (that, who, which) is near Oxford.
  5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
  6. Is this the person ( whom, which, whose) you asked me about.
  7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
  8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
  9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
  10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
  11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
  12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll give it to you.
  13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
  14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
  15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
   
 10. Bài tập RC02. Choose one sentence that best rewrites the sentence given:

  1. This man studies biology. What do you call him?
  A. What do you call a man who studies biology?
  B. What do you call a man, who studies biology?
  C. What do you call a man studies biology?
  D. What do you call a man whom studies biology?

  2. Hemingway developed a very concise writing style. His name is well-known throughout the world.
  A. Hemingway, his name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  B. Hemingway, whose is name well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  C. Hemingway, whose name is well-known throughout the world, developed a very concise writing style.
  D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well-known throughout the world.

  3. This is the battle field. The soldiers fought there.
  A. This is the battle field which the soldiers fought.
  B. This is the battle field that the soldiers fought.
  C. This is the battle field where the soldiers fought there.
  D. This is the battle field where the soldiers fought.

  4. He was born in 1993. There was a severe drought that year.
  A. He was born in 1993 when there was a severe drought.
  B. He was born in 1983 when was there a severe drought.
  C. When there was a severe drought in 1983 he was born.
  D. He was born in 1983, there was a severe drought when

  5. John Montagu was an English Earl. He invented the sandwich.
  A. John Montagu, whose invented the sandwich, was an English Earl.
  B. John Montagu, who invented the sandwich, was an English Earl.
  C. John Montagu, that invented the sandwich, was an English Earl.
  D. John Montagu, invented the sandwich, was an English Earl.

  6. Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.
  A. Flies, to come mostly in the summer, carry diseases.
  B. Flies, come mostly in the summer, carry diseases.
  C. Flies, coming mostly in the summer, carry diseases.
  D. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.

  7. There was a candle which burnt in the room.
  A. There was a candle burning in the room.
  B. There was a candle to burnt in the room.
  C. There was a candle to burn in the room.
  D. There was a candle to be burnt in the room.

  8. I see a boy who is running in the street.
  A. I see a boy running in the street.
  B. I see a boy to running in the street.
  C. I see a boy to run in the street.
  D. None is correct.

  9. He drew from the bag a watch which had been given for his birthday.
  A. He drew from the bag a watch given for his birthday.
  B. He drew from the bag a watch been given for his birthday.
  C. He drew from the bag a watch had given for his birthday.
  D. He drew from the bag a watch had been given for his birthday.

  10. One of the drivers who was brought by Steward came over to me.
  A. One of the drivers that were brought by Steward came over to me.
  B. One of the drivers was brought by Steward came over to me.
  C. One of the drivers brought by Steward came over to me.
  D. One of the drivers bring by Steward came over to me.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->