English THCS Sửa lỗi sai + viết lại câu chứa từ gợi ý

0333048759

Học sinh
Thành viên
15 Tháng một 2020
103
29
26
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giúp mình 2 bài này với ạ !
4c5f3b2bf9f63ba862e7.jpg
49021724d6f914a74de8.jpg
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
166
19
Nghệ An
0333048759Mỗi bài đăng chỉ nên đăng tối đa 10 câu thôi nhé. Bạn tham khảo nà:
1.C-> Inviting
There's no pointing in Ving: Vô dụng khi làm điều gì đó
2.C-> having
fancy +Ving: thích/muốn làm gì
3. B-> leave
force sb to do sth: cưỡng chế ai phải làm gì đó
4. B -> wear
be adj enough to do sth: đủ ... để làm gì
5. A-> Arguing
Ving (gerund) nhấn mạnh vào hành động ở hiện tại.
To Vo( to infinitive) nhấn mạnh vào hành động ở tương lai hoặc có ảnh hưởng tới tương lai.
6.A-> to have sent
-> đây là câu mang ý chủ động, không phải bị động
7. C -> to fly
it takes +time+ to do sth: mất bao lâu để làm gì
8. C-> to come
would you like sb to so th: bạn có muốn ai làm gì..
9. A-> to turn off
don't forget to do sth: đừng quên làm gì
10.B-> speaking
practise +Ving: luyện tập làm gì
Chúc bạn học tốt, tham khảo thêm kiến thức ở đây nhé: How to debug
 
  • Love
Reactions: 0333048759

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,576
644
18
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
0333048759
Bạn tham khảo tiếp phần Correct và một số câu viết lại nhé!
I. Correct
11. A => going
suggest + V-ing: đề nghị làm gì đó
12. A => going
Before + V-ing (Giới từ + V-ing)
13. B => watering
Would you mind + V-ing: Bạn có phiền làm gì đó không?
14. C => to post
want someone to do sth: muốn ai làm gì
15. A => smoking
stop + to V: ngừng để làm gì
stop + V-ing: ngừng hẳn

II. Rewrite.
1. It was not easy to live in a foreign country.
2. The coffee was too hot for me to drink.
too + adj + for s.o + to do sth: quá cho ai làm gì.
3. If I had enough money, I could go on holiday this year.
4. My father would rather listen to the radio than watch TV.
S + would rather+ V + than + V: thích cái gì hơn cái gì.
5. Before going out, she washed her hair. (Cấu trúc như câu 12 bài sửa lỗi sai)
Tham khảo thêm kiến thức ở đây nhé: How to debug Gerund and Infinitives
Chúc bạn học tốt:MIM4
 
Last edited:
  • Love
Reactions: 0333048759
Top Bottom