Sự lưỡng tính

H

hocmai.hoahoc

Các chất lưỡng tính: Al , Al2O3, Al(OH)3 , Zn(OH)2 ,NaHSO4, NaHCO3, (NH4)2CO3, HCOONH4 , H2NCH2COOH
 
T

triaiai

NaHSO4 lưỡng tính vậy có pH>7 hay pH<7

Minh đong y không bao gio co khai niêm kl luong tinh ma Al chi la kl cua các hợp chất lưỡng tinh. Tuy nhien minh nghi NaHSO4 van la chat luong tinh co the nhan va nhuong H+:eek:
Trong sách giáo khoa chuẩn (cơ bản) có câu trắc nghiệm và khẳng định là không có khái niệm kim loại lưỡng tính, chỉ có Al2O3 lưỡng tính, Al(OH)3 cũng không phải bazo7 lưỡng tính
NaHSO4 lưỡng tính ,vậy mình muốn biết thêm có pH>7 hay pH<7
 
N

nhatbach

hso4 ko luog tinh ma la axit thôi vi H ko kon kha nag fân li. kái này thầy sơn có nói trong bài giảng mà
 
Top Bottom