Hóa 8 Sự khác nhau giữa PTPỨ và PTHH

thanhwill

Cựu TMod Hóa
Thành viên
19 Tháng hai 2022
159
199
36
Nam Định
giống nhau bạn nhé
đều biểu diễn các phản ứng hóa học xảy ra
 
Top Bottom