sự điện li hóa 11

H

huyenkinhcan

S

socviolet

Muối là chất điện li mạnh nha em. Có thể ít tan nhưng những phần tan, nó điện li hoàn toàn.
Còn gốc PO4(3-) là gốc axit yếu, điện li ra sẽ bị thuỷ phân.
Hi vọng không nhớ nhầm ^^
 
K

kimnguyen99

:)>- hầu hết các muối đều là chất điện li mạnh ... cô mình bảo thế ;) ;) ;)
 
Top Bottom