Hóa 11 Sự điện li của nước, chát chỉ thị axit-Bazo

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có [imath]nNaOH = 0,1[/imath] mol và [imath]nHCl = 0,2[/imath] mol
Sau phản ứng ta có [imath]nNaCl = 0,1[/imath] mol và [imath]nHCl = 0,1[/imath] mol
[imath]\to C_MNa^+ = 1/3[/imath]M
[imath]C_MCl^- = 2/3[/imath]M
[imath]C_MH^+ = 1/3[/imath]M
[imath]\to pH = 0,48[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
Last edited:

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
Ta có [imath]nNaOH = 0,1[/imath] mol và [imath]nHCl = 0,2[/imath] mol
Sau phản ứng ta có [imath]nNaCl = 0,1[/imath] mol và [imath]nHCl = 0,1[/imath] mol
[imath]\to C_MNa^+ = 1/3[/imath]M
[imath]C_MCl^_ = 2/3[/imath]M
[imath]C_MH^+ = 1/3[/imath]M
[imath]\to pH = 0,48[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisNaOH +HCl-> NaCl+H2O
Bài ra. 0,15. 0,2. 0
Phản ứng. 0,05. 0,2. 0
Sau p/ứng. 0,1. 0,2. 0
Như v có đúng k ạ
 
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
  • Like
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom