[ Sử 11]: Câu Hỏi Trắc Nghiệm ( Tính Điểm Tích Luỹ )

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi woonopro, 13 Tháng ba 2014.

Lượt xem: 26,901

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{BLUE}{\fbox{Sử 11}\bigstar\text{Hệ thống câu hỏi, tham gia nhận điểm học tập}\bigstar} $

  Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì?
  A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa.
  B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài.
  C. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ.
  D. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng.
   
 2. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì?
  A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa.
  B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài.
  C. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ.
  D. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng.
   
 3. D. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng. /...............................................................................=))
   
 4. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Guest

  Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì?
  A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa.
  B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài.
  C. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ.
  D. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng.
   
 5. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{Red}{\fbox{HT câu hỏi sử 11}\bigstar\text{tham gia ngay, nhận ngay điểm học tập}\bigstar}$


  Cuộc Duy tân Mậu Tuất năm 1898 của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu được sự đồng tình ủng hộ của vị vua nào?
  A. Quang Tự.
  B. Càn Long.
  C. Khang Hi
  D. Phổ Nghi.
   
 6. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{Red}{\fbox{HT câu hỏi sử 11}\bigstar\text{tham gia ngay, nhận ngay điểm học tập}\bigstar}$


  Nước nào ở Mĩ La tinh giành độc lập đầu tiên? Vào thời gian nào?
  A. Ha-i-ti, 1802.
  B. Mê-hi-cô, 1821.
  C. Ha-i-ti, 1804.
  D. Bra-xin, 1791.
   
 7. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{Red}{\fbox{HT câu hỏi sử 11}\bigstar\text{tham gia ngay, nhận ngay điểm học tập}\bigstar}$

  Trong 20 năm đầu đấu tranh (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?
  A. Dùng phương pháp ôn hòa.
  B. Dùng phương pháp bạo lực.
  C. Dùng phương pháp thương lượng.
  D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.
   
 8. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{Red}{\fbox{HT câu hỏi sử 11}\bigstar\text{tham gia ngay, nhận ngay điểm học tập}\bigstar}$

  Hiệp hội công nhân xe lửa In-đô-nê-xi-a được thành lập vào năm nào?
  A. 1908.
  B. 1911.
  C. 1910.
  D. 1909.
   
 9. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{Red}{\fbox{HT câu hỏi sử 11}\bigstar\text{tham gia ngay, nhận ngay điểm học tập}\bigstar}$


  Vì sao Thái Lan vẫn giữ được độc lập tương đối vào thế kỉ XIX?
  A. Vì đã thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo và mềm dẻo.
  B. Được Mĩ bảo trợ về quân sự.
  C. Sự chiến đấu anh dũng của nhân dân.
  D. Địa hình nhiều sông ngòi, đồi núi khó xâm nhập.
   
 10. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{Red}{\fbox{HT câu hỏi sử 11}\bigstar\text{tham gia ngay, nhận ngay điểm học tập}\bigstar}$

  Với điều ước Tân Sửu, Trung Quốc phải chấp nhận những điều khoản nặng nề nào?
  A. Trả một khoản tiền lớn để bồi thường chiến phí và để cho các nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh.
  B. Các nước đế quốc được quyền can dự vào công việc đối nội và đối ngoại của Trung Quốc.
  C. Để cho các nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh.
  D. Trả một khoản tiền lớn để bồi thường chiến phí.
   
 11. woonopro

  woonopro Guest

  $\color{Red}{\fbox{HT câu hỏi sử 11}\bigstar\text{tham gia ngay, nhận ngay điểm học tập}\bigstar}$

  Thực dân Anh tiến hành khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm những mục đích gì?
  A. Khai thác các nguồn nguyên liệu.
  B. Vơ vét lương thực - thực phẩm.
  C. Tất cả các phương án trên.
  D. Bóc lột nhân công để thu lợi nhuận.
   
 12. Cuộc Duy tân Mậu Tuất năm 1898 của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu được sự đồng tình ủng hộ của vị vua nào?
  A. Quang Tự.
  B. Càn Long.
  C. Khang Hi
  D. Phổ Nghi.
   
 13. Nước nào ở Mĩ La tinh giành độc lập đầu tiên? Vào thời gian nào?
  A. Ha-i-ti, 1802.
  B. Mê-hi-cô, 1821.
  C. Ha-i-ti, 1804.
  D. Bra-xin, 1791.
   
 14. Trong 20 năm đầu đấu tranh (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?
  A. Dùng phương pháp ôn hòa.
  B. Dùng phương pháp bạo lực.
  C. Dùng phương pháp thương lượng.
  D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.
   
 15. Hiệp hội công nhân xe lửa In-đô-nê-xi-a được thành lập vào năm nào?
  A. 1908.
  B. 1911.
  C. 1910.
  D. 1909.
   
 16. Vì sao Thái Lan vẫn giữ được độc lập tương đối vào thế kỉ XIX?
  A. Vì đã thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo và mềm dẻo.
  B. Được Mĩ bảo trợ về quân sự.
  C. Sự chiến đấu anh dũng của nhân dân.
  D. Địa hình nhiều sông ngòi, đồi núi khó xâm nhập.
   
 17. Với điều ước Tân Sửu, Trung Quốc phải chấp nhận những điều khoản nặng nề nào?
  A. Trả một khoản tiền lớn để bồi thường chiến phí và để cho các nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh.
  B. Các nước đế quốc được quyền can dự vào công việc đối nội và đối ngoại của Trung Quốc.
  C. Để cho các nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh.
  D. Trả một khoản tiền lớn để bồi thường chiến phí.
   
 18. Thực dân Anh tiến hành khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm những mục đích gì?
  A. Khai thác các nguồn nguyên liệu.
  B. Vơ vét lương thực - thực phẩm.
  C. Tất cả các phương án trên.
  D. Bóc lột nhân công để thu lợi nhuận.
   
 19. one_day

  one_day Guest

  Trong 20 năm đầu đấu tranh (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?
  A. Dùng phương pháp ôn hòa.
  B. Dùng phương pháp bạo lực.
  C. Dùng phương pháp thương lượng.
  D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.
   
 20. Cuộc Duy tân Mậu Tuất năm 1898 của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu được sự đồng tình ủng hộ của vị vua nào?
  A. Quang Tự.
  B. Càn Long.
  C. Khang Hi
  D. Phổ Nghi.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->