Hóa 12 Số thí nghiệm tạo hai muối

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
872
1,267
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]NaCl[/imath] và [imath]NaClO[/imath]
(2) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]FeCl_3[/imath] và [imath]FeCl_2[/imath]
(3) sai vì thu được 3 muối là [imath]MaCl_2 , FeCl_2 ,FeCl_3[/imath]
(4) Đúng vì thu được [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath]
(5) sai vì chỉ thu được [imath]CaCO_3[/imath]
Vậy có 3 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: DimDim@
Top Bottom