Hóa 12 Số thí nghiệm tạo hai muối

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]NaCl[/imath] và [imath]NaClO[/imath]
(2) Đúng vì thu được 2 muối là [imath]FeCl_3[/imath] và [imath]FeCl_2[/imath]
(3) sai vì thu được 3 muối là [imath]MaCl_2 , FeCl_2 ,FeCl_3[/imath]
(4) Đúng vì thu được [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath]
(5) sai vì chỉ thu được [imath]CaCO_3[/imath]
Vậy có 3 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: DimDim@
Top Bottom