Sử 8 So sánh

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Giống nhau: Cả ba phong trào đều xuất phát từ lòng yêu nước, mong muốn cứu nước theo con đường dân chủ tư sản, gây ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng.
Khác nhau:
Đông DuCải cách Duy TânĐông Kinh Nghĩa Thục
Hình thức, biện pháp đấu tranhXu hướng bạo động chống Pháp, cầu viện nước ngoài. Đưa học sinh Việt Nam sang Nhật mà học tậpPhản đối bạo động, dựa vào Pháp để cải cách, sau đó mới đánh Pháp. Mở trường dạy học theo đường lối mới, tiến hành " chấn hưng thực nghiệp" . Vận động theo xu hướng tiến bộ.Cải cách. Dạy các môn khoa học, tổ chức các buổi diễn thuyết

Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
 
  • Love
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
So sánh sự giống và khác nhau giữa phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du và phong trào cải cách Duy Tân.
Nguyễn Chi XuyênĐăng bài trong chủ đề 'Lập bảng thống kê các phong trào'
Bạn tham khảo đây ạ
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
 
  • Love
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên

Thùylinh06

Học sinh
Thành viên
3 Tháng năm 2022
80
31
26
17
Hà Tĩnh
So sánh sự giống và khác nhau giữa phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du và phong trào cải cách Duy Tân.
Nguyễn Chi Xuyên*Giống nhau
-Tính chất: đều là phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản, do các sĩ phu yêu nước tiến bộ lãnh đạo
-Nhiệm vụ chủ yếu là giành độc lập, xây dựng một chế độ xã hội tiến bộ
- Biện pháp đấu tranh: Phong phú cả bạo động và cải cách, vừa tập hợp lực lượng trong nước, vừa đề nghị bên ngoài giúp đỡ
- Thành phần tham gia: nhiều tầng lớp xã hội, cả thành thị và nông thôn
- Kết quả: Đều thất bại,=> Những phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản đã thất bại, chứng tỏ hệ tư tưởng tư sản không đủ giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi kiếp nô lệ. Vì vậy ở Việt Nam, độc lập dân tộc không thể gắn liền với chủ nghĩa tư bản
* Khác nhau
-Người lãnh đạo:
+ Phong trào Đông du(1905-1909): Phan Bội Châu
+ Đông Kinh Nghĩa Thục (1907): Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Tăng Bạt Hổ...
+ Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì(1908)Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng
-Chủ trương
+ Phong trào Đông du: chủ trương theo hướng bạo động đánh Pháp, giành độc lập
+ Đông Kinh Nghĩa Thục: chủ trương vừa theo hướng cải cách, vừa theo xu hướng bạo động nhằm khai dân trí, đào tạo nhân tài đồng thời hỗ trợ cho phong trào Đông Du ở bên ngoài, phong trào Duy tân bên trong
+ Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì: theo hướng cải cách nhằm nâng cao ý thức tự cường, bỏ cái cũ, học theo cái mới
- Biện pháp( hoạt động):
+ Phong trào Đông Du: Lập Hội Duy tân (1904) do Phan Bội Châu đứng đầu; thực hiện phong trào Đông Du (1905-1909), đưa học sinh Việt Nam sang Nhật để học.
+ Đông Kinh Nghĩa Thục: tháng 3/1907, Đông Kinh nghĩa thục được thành lập; mở trường, bình văn, xuất bản sách báo, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới....
+Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì: phản đối bạo động, dựa vào Pháp để cải cách sau đó mới đánh Pháp ; gửi thư lên toàn quyền Đông Dương Pôn- bô(1906); mở trường học, diễn thuyết, đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, cắt tóc ngắn, cổ động mở mang công, thương nghiệp. Do ảnh hưởng của cuộc vận động Duy Tân, kết hợp với cuộc đấu tranh dân chủ của nông dân làm bùng phát phong trào chống sưu thuế(1908) diễn ra ở Trung Kì
Bạn có thể tham khảo bài làm trên đây của mình!!
 
  • Love
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên
Top Bottom