Sinh 10 So sánh axit nucleic của virut vs tế bào chủ

thanhthaonguyen2001207@gmail.com

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2017
14
9
21
22
Hà Nội
THPT Hai Bà Trưng

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,568
419
Gia Lai
Cho biết sự khác nhau cơ bản giữa axit nucleic của virut và axit nucleic của tế bào chủ?
Tại sao axit nucleic của virut lại có thể gắn kết được với axit nucleic của tế bào chủ?
- Giúp mị với @@
Sự khác nhau cơ bản :
1.-Virus thì vật chất di truyền có thể là ADN và ARN.
- Vật chủ chỉ là ADN .
2. - Vật chất di truyền có thể là mạch vòng, mạch kép, mạch thẳng, mạch đơn.
- Vật chất di truyền của vật chủ chủ yếu là mạch thẳng hoặc vòng ở vi khuẩn .
3. - Vật chất di truyền có khả năng phiên mã ngược ở virus
- Ở vật chủ không có điều này .
4. - Vật chất di truyền ở virus nằm trong vỏ hoặc nằm trần.
- Vật chất di truyền ở vật chủ nằm ở vùng nhân hoặc trong nhân.
.... Bạn có thể nêu thêm vấn đề mà bạn tìm được .

** Axit nucleic của virut lại có thể gắn kết được với axit nucleic của tế bào chủ vì nó tường thích cũng như dùng enzim cắt nối của chính nó để có thể gắn vào trong vật chất di truyền của tế bào chủ .
 
Top Bottom