Số lương giao tử mang gen đột biến

H

huongthanhphan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ở cà độc dược 2n=24.có 1 thể đột biến ,trong đó có 1 chiếc của NST số 1 bị mất 1 đoạn,1 chiếc NST số 5 bị đảo đoạn ,NST số 3 được lặp 1 đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì giao tử mang đột biến có tỉ lệ
A; 75%
B: 87,5%
C: 25%
D: 12,5%
 
Top Bottom