Toán Sơ đồ Horner

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
20
Đắk Nông
a)Đầu tiên muốn sử dụng sơ đồ horner để phân tích nhân tử cần tìm nghiệm của phương trình đầu tiên:
1)[tex]x^3-6x^2-x+30=0[/tex] phương trình này có nghiệm là $x=3$.nên đầu tiên mình viết vào bảng các hệ số của x theo bậc.(Nếu bạn chưa biết bạn có thể lên mạng để đọc lý thuyết )
Sau đó cứ như quy tắc để tính các số(Đầu tiên hạ số 1 tiếp đó nhân ngang và cộng chéo lấy 3 nhân 1 -6 được bao nhiêu hạ xuống ô 2,tiếp tục lấy 3 nhân kết quả ô 2 -1,... tương tự như vậy đến cuối ô ).Sẽ thu được bảng như hình vẽ:
upload_2017-3-18_14-29-6.png
Số 0 ở đây tức là cái đa thức cần xét sẽ chia hết cho $x=3$.
Từ đó phân tích được thành $x^3-6x^2-x+30=(x-3)(x^2-3x-10)$.
Tương tự bạn nhẩm nghiệm của $x^2-3x-10$ rồi làm tương tự sẽ ra được thành :
$x^3-6x^2-x+30\\=(x-3)(x^2-3x-10) \\=(x-3)(x+2)(x-5)$.
Câu b) tương tự
 
Top Bottom