Hóa 12 Sơ đồ chuyển hóa

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,244
1,525
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
View attachment 212043
Mọi người giúp mình giải bài này chi tiết với ạ, xin cảm ơn rất nhiều
DimDim@X:[imath]Fe_2O_3[/imath]
Y: Fe
Z: [imath]FeCl_2[/imath]
[imath]Fe(NO_3)_2[/imath] -> [imath]Fe_2O_3[/imath] + [imath]NO_2[/imath] + [imath]O_2[/imath]
[imath]Fe_2O_3[/imath] + CO -> Fe + [imath]CO_2[/imath]
[imath]FeCl_2[/imath] + [imath]AgNO_3[/imath] -> Ag + AgCl + [imath]Fe(NO_3)_3[/imath]
=> 3 phản ứng tạo đơn chất
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
Top Bottom