Hóa 12 Sơ đồ chuyển hóa

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
View attachment 212043
Mọi người giúp mình giải bài này chi tiết với ạ, xin cảm ơn rất nhiều
DimDim@X:[imath]Fe_2O_3[/imath]
Y: Fe
Z: [imath]FeCl_2[/imath]
[imath]Fe(NO_3)_2[/imath] -> [imath]Fe_2O_3[/imath] + [imath]NO_2[/imath] + [imath]O_2[/imath]
[imath]Fe_2O_3[/imath] + CO -> Fe + [imath]CO_2[/imath]
[imath]FeCl_2[/imath] + [imath]AgNO_3[/imath] -> Ag + AgCl + [imath]Fe(NO_3)_3[/imath]
=> 3 phản ứng tạo đơn chất
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
Top Bottom