Hóa 12 Sơ đồ chuyển hóa

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
View attachment 212019
Mọi người giải các phương trình chi tiết giúp với ạ, xin cảm ơn
DimDim@Ta có từ [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] phản ứng với cùng 1 chất ra 2 chất khác nhau mà hai chất khác nhau đó lại cùng phản ứng với [imath]F[/imath] cho cùng 1 chất
[imath]\to[/imath] đây là 2 phản ứng với tỉ lệ khác nhau là 1:1 và 1:2
[imath]Ba(HCO_3)_2 +NaOH \to BaCO_3 + NaHCO_3 + H_2O[/imath]
[imath]Ba(HCO_3)_2 + 2 NaOH \to BaCO_3 + Na_2CO_3 + 2H_2O[/imath]
[imath]NaHCO_3 + NaHSO_4 \to Na_2SO_4 + CO_2 + H_2O[/imath]
[imath]Na_2CO_3 + 2NaHSO_4 \to 2Na_2SO_4 + CO_2 + H_2O[/imath]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
Top Bottom