Sinh [sinh9] Bài tập trắc nghiệm phần di truyền

A. P

Học sinh
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
24
50
36
19
Nam Định
THCS Đáo Sư Tích
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể được gọi là:
A. Thể đồng hợp\
B. Thể dị hợp
C. Nhân tố di truyền
D. Kiểu gen
2.Ở loài lưỡng bội sinh sản hữu tính, loại tế bào có NST đơn bội là:
A. Hợp tử
B. giao tử
C. tế bào sinh dục
D. tế bào sinh dưỡng
3. Ở đậu hà lan, tính trạng chiều cao cây và tính trạng màu sắc hoa di truyền độc lập với nhau. Khi lai giữa hai cây đậu hà lan, người ta thu được thế hệ F1 có tỉ lệ từng cặp tính trạng như sau: (thân cao: thân thấp) ~ (3: 1), (hoa đỏ: hoa trắng) ~ (1:1). Tính theo lí thuyết F1 có tỉ lệ kiểu hình là:
A. 3 cao đỏ: 3 cao trăng: 1 thấp đỏ :1 thấp trắng
B. 3 thấp đỏ: 3 thấp trắng: 1 cao đỏ : 1 cao trắng
C. 9 cao đỏ: 3 cao trắng: 3 thấp đỏ: 1 thấp trắng
D. 1 cao đỏ: 1 cao trắng: 1 thấp đỏ: 1 thấp trắng
 

Yuiki Machika

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười hai 2013
312
347
139
Thái Nguyên
THPT Chuyên Thái Nguyên
1.Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể được gọi là:
A. Thể đồng hợp
B. Thể dị hợp
C. Nhân tố di truyền
D. Kiểu gen
2.Ở loài lưỡng bội sinh sản hữu tính, loại tế bào có NST đơn bội là:
A. Hợp tử
B. giao tử
C. tế bào sinh dục
D. tế bào sinh dưỡng
3. Ở đậu hà lan, tính trạng chiều cao cây và tính trạng màu sắc hoa di truyền độc lập với nhau. Khi lai giữa hai cây đậu hà lan, người ta thu được thế hệ F1 có tỉ lệ từng cặp tính trạng như sau: (thân cao: thân thấp) ~ (3: 1), (hoa đỏ: hoa trắng) ~ (1:1). Tính theo lí thuyết F1 có tỉ lệ kiểu hình là:
A. 3 cao đỏ: 3 cao trăng: 1 thấp đỏ :1 thấp trắng
B. 3 thấp đỏ: 3 thấp trắng: 1 cao đỏ : 1 cao trắng
C. 9 cao đỏ: 3 cao trắng: 3 thấp đỏ: 1 thấp trắng
D. 1 cao đỏ: 1 cao trắng: 1 thấp đỏ: 1 thấp trắng
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
19
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
1.Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể được gọi là:
A. Thể đồng hợp\
B. Thể dị hợp
C. Nhân tố di truyền
D. Kiểu gen
2.Ở loài lưỡng bội sinh sản hữu tính, loại tế bào có NST đơn bội là:
A. Hợp tử
B. giao tử
C. tế bào sinh dục
D. tế bào sinh dưỡng
3. Ở đậu hà lan, tính trạng chiều cao cây và tính trạng màu sắc hoa di truyền độc lập với nhau. Khi lai giữa hai cây đậu hà lan, người ta thu được thế hệ F1 có tỉ lệ từng cặp tính trạng như sau: (thân cao: thân thấp) ~ (3: 1), (hoa đỏ: hoa trắng) ~ (1:1). Tính theo lí thuyết F1 có tỉ lệ kiểu hình là:
A. 3 cao đỏ: 3 cao trăng: 1 thấp đỏ :1 thấp trắng
B. 3 thấp đỏ: 3 thấp trắng: 1 cao đỏ : 1 cao trắng
C. 9 cao đỏ: 3 cao trắng: 3 thấp đỏ: 1 thấp trắng
D. 1 cao đỏ: 1 cao trắng: 1 thấp đỏ: 1 thấp trắng


TRẢ LỜI:
1508941539288-1496989691.jpg
 

Hoàng Thị Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2017
544
223
76
21
Vĩnh Phúc
Trường THPT Tam Dương I
1.Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể được gọi là:
A. Thể đồng hợp\
B. Thể dị hợp
C. Nhân tố di truyền
D. Kiểu gen
2.Ở loài lưỡng bội sinh sản hữu tính, loại tế bào có NST đơn bội là:
A. Hợp tử
B. giao tử
C. tế bào sinh dục
D. tế bào sinh dưỡng
3. Ở đậu hà lan, tính trạng chiều cao cây và tính trạng màu sắc hoa di truyền độc lập với nhau. Khi lai giữa hai cây đậu hà lan, người ta thu được thế hệ F1 có tỉ lệ từng cặp tính trạng như sau: (thân cao: thân thấp) ~ (3: 1), (hoa đỏ: hoa trắng) ~ (1:1). Tính theo lí thuyết F1 có tỉ lệ kiểu hình là:
A. 3 cao đỏ: 3 cao trăng: 1 thấp đỏ :1 thấp trắng
B. 3 thấp đỏ: 3 thấp trắng: 1 cao đỏ : 1 cao trắng
C. 9 cao đỏ: 3 cao trắng: 3 thấp đỏ: 1 thấp trắng
D. 1 cao đỏ: 1 cao trắng: 1 thấp đỏ: 1 thấp trắng
1D
2B
3A
 

vunguyendang03

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
40
4
81
19
Hải Phòng
Zayin
1.Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể được gọi là:
A. Thể đồng hợp\
B. Thể dị hợp
C. Nhân tố di truyền
D. Kiểu gen
2.Ở loài lưỡng bội sinh sản hữu tính, loại tế bào có NST đơn bội là:
A. Hợp tử
B. giao tử
C. tế bào sinh dục
D. tế bào sinh dưỡng
3. Ở đậu hà lan, tính trạng chiều cao cây và tính trạng màu sắc hoa di truyền độc lập với nhau. Khi lai giữa hai cây đậu hà lan, người ta thu được thế hệ F1 có tỉ lệ từng cặp tính trạng như sau: (thân cao: thân thấp) ~ (3: 1), (hoa đỏ: hoa trắng) ~ (1:1). Tính theo lí thuyết F1 có tỉ lệ kiểu hình là:
A. 3 cao đỏ: 3 cao trăng: 1 thấp đỏ :1 thấp trắng
B. 3 thấp đỏ: 3 thấp trắng: 1 cao đỏ : 1 cao trắng
C. 9 cao đỏ: 3 cao trắng: 3 thấp đỏ: 1 thấp trắng
D. 1 cao đỏ: 1 cao trắng: 1 thấp đỏ: 1 thấp trắng
1. D
2. B
3. A
dễ quá kô nà ^^
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,699
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
1.Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể được gọi là:
A. Thể đồng hợp\
B. Thể dị hợp
C. Nhân tố di truyền
D. Kiểu gen
2.Ở loài lưỡng bội sinh sản hữu tính, loại tế bào có NST đơn bội là:
A. Hợp tử
B. giao tử
C. tế bào sinh dục
D. tế bào sinh dưỡng
3. Ở đậu hà lan, tính trạng chiều cao cây và tính trạng màu sắc hoa di truyền độc lập với nhau. Khi lai giữa hai cây đậu hà lan, người ta thu được thế hệ F1 có tỉ lệ từng cặp tính trạng như sau: (thân cao: thân thấp) ~ (3: 1), (hoa đỏ: hoa trắng) ~ (1:1). Tính theo lí thuyết F1 có tỉ lệ kiểu hình là:
A. 3 cao đỏ: 3 cao trăng: 1 thấp đỏ :1 thấp trắng
B. 3 thấp đỏ: 3 thấp trắng: 1 cao đỏ : 1 cao trắng
C. 9 cao đỏ: 3 cao trắng: 3 thấp đỏ: 1 thấp trắng
D. 1 cao đỏ: 1 cao trắng: 1 thấp đỏ: 1 thấp trắng
 
Top Bottom