[sinh12] tương tác gen

P

pe_kho_12412

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một số cặp vc bình thường sinh ra con bị bệnh bạch tạng . tỉ lệ ngưòi con bị bệnh chiếm 25% tổng số con của các cặp vợ chồng này. những người bị bệnh lấy nhau thường sinh ra 100% con bị bạch tạng . tuy nhiên , trong một số TH 2 vợ chồng cùng bị bệnh bạch tạng lấy nhau lại sinh ra ngưòi con bình thường . hãy giải thích cơ sở di truyền học có thể có của hiện tượng này.

:) ở đây mình chỉ biết là có hiện tượng tương tác gen thôi, liệu ai có thể viết sơ đồ cho phép lai này ko.
 
K

kienthuc.

Anh xin giúp em ở câu hỏi này nhé!

Một số cặp vc bình thường sinh ra con bị bệnh bạch tạng . tỉ lệ ngưòi con bị bệnh chiếm 25% tổng số con của các cặp vợ chồng này. những người bị bệnh lấy nhau thường sinh ra 100% con bị bạch tạng . tuy nhiên , trong một số TH 2 vợ chồng cùng bị bệnh bạch tạng lấy nhau lại sinh ra ngưòi con bình thường . hãy giải thích cơ sở di truyền học có thể có của hiện tượng này.

:) ở đây mình chỉ biết là có hiện tượng tương tác gen thôi, liệu ai có thể viết sơ đồ cho phép lai này ko.
Trước hết ta đã biết bệnh bạch tạng là do gen lặn nằm NST thường quy định (aa).
Dữ kiện đầu bài bố mẹ bình thường sinh ra 25% con mắc bệnh => Aa x Aa sẽ tạo 1/4 aa.
Vậy aa x aa ra 100% aa nhưng đề bài lại cho rằng ở một số TH lại sinh ra con bình thường.
Anh nghĩ ở đây cặp gen aa có sự tương tác cộng gộp (Đồng hợp lặn mới thể hiện đầy đủ tính chất của căn bệnh). Nếu như vậy thì 1 trong 2 bên bố mẹ đã xảy ra rối loạn phân ly trong giảm phân và tạo ra hợp tử chỉ chứa một alen a.
Mến chào em!
 
H

hardyboywwe

Cho thêm 1 bài tương tác gen để làm nè :)

Đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về kiểu gen,đời F1 xuất hiện toàn cây hoa đỏ.Lai phân tích các cá thể F1,đời Fb xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1595 hoa trắng : 533 hoa đỏ
1.Tính trạng màu hoa được di truyền theo quy luật nào?
2.Lập sơ đồ lai ừ P đên F2
3.Đem F1 cho giao phối với cá thể khác chưa biết KG thu được 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.Viết sơ đồ lai của F1
 
Top Bottom