[sinh12]tỉ lệ kiểu hình

M

marucohamhoc

tớ chỉ biết cái tỉ lệ 15: 1 hình như là tương tác cộng gộp giữa 2 gen trội, 2 alen trội cùng tương tác để hình thành tính trạng, chỉ cần 1 alen trội của 1 gen có mặt trong KG thì kiểu hình cũng được biểu hiện đầy đủ như khi có đầy đủ tất cả các alen trội
quy ước
A_B_; A_bb; aaB_ : mang kiểu hình trội
aabb: mang kiểu hình lặn
 
M

mars.pipi

phép lai 1 cặp tính trạng:​
1) F1 phân tính biết rõ tỉ lệ
F1 tỉ lệ KH 3:1 => P: Aa x Aa ( QLPL)
F1 tỉ lệ KH 1:2:1 => trội ko hoàn toàn
F1 tỉ lệ KH 2:1 ==> KH đồng hợp trội hoặc lặn chết.
F1 tỉ lệ KH 1:1 => kq phép lai phân tích.
2)F1 biết tỉ lệ nhưng tỉ lệ KH >4
F1 tỉ lệ KH 9:7 => tt bổ sung
F1 tỉ lệ KH 9:6:1 =>tt bổ sung
F1 tỉ lệ KH9:3:3:1 => tt bổ sung
F1 tỉ lệ KH 13:3 => tt át chế
F1 tỉ lệ KH 12:3:1 => tt át chế
F1 tỉ lệ KH 9:4:3 => tt át chế gen lặn
F1 tỉ lệ KH 15:1 => tt cộng gộp
 
Top Bottom