Sinh [sinh12] Đột biến

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,514
3,093
534
Các đột biến cơ bản đều giống nhau như: xảy ra ở mức độ phân tử, có thể có lợi/hại/ trung tính.... bạn so sánh theo những ý đó nhé
Khác nhau :
- Đột biến dịch khung: mất đoạn và lặp đoạn làm các aa thay đổi, dich theo chiều từ chỗ Nu bị mất hoặc lặp.
- Đột biến nguyên khung ( hay còn gọi là đột biến đồng nghĩa): thay thế và đảo, các aa trên phân tử Prôtêin không bị thay đổi.
 
Top Bottom