[sinh]trắc nghiệm sinh cần giải đáp

B

bavuonglong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mình có mấy câu trắc nghiệm sinh không biết cách giải, các bạn góp ý giùm:
1.các gen phân li độc lập, trội hoàn toàn,phép lai P: (bố)AabbDD* (mẹ)aaBbDd tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình giống mẹ la:
a)3/8 b)3/4 c)1/4 d)1/8
2.một tế bào mang đột biến chuyển đoạn tương hổ giữa NST sô3 và NST số 7 . tế bào này khi giảm phân đã tạo ra các loại giao tu mang đột biến chuyển đoạn với tỉ lệ bao nhiêu?
a)1/2 b)3/4 c)1/4 d)1
3.vưois 1 gen quy định 1 tính trạng, khi lai vây hoa tím với cây hoa trắng,F1 có 100% cây hoa tím, F2 thu được tỉ lệ 3 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng. trong các cây hoa tím F2, xác suất chọn 1 cây dị hợp là: a)33.3% b)75% c)50% d)66.7%
4.một quần thể tự phối có cấu trúc di truyển ở thế hệ P: 100%Â. tự phối liên tiếp đến thế hệ F4 thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là:a)1/32 b)15/16 c)15/32 d)1/16
5.P:AA x aa--> F1 100%Aa.F1 tự thụ phấn qua 3 thế hệ thì ở F4 tỉ lệ thể AA là:
a)15/16 b)7/16 c)_7/8 d)15/32
6.quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ P:100%Aa.tự phối qua bao nhiêu thế hệ thì hể đồng hợp có tỉ lệ là 63/64:
a)8 b)6 c)4 d)5
đều là tính toán cả, mà mình thì rất kém môn sinh này nên mong các bạn cố gắng giải thích cặn kẽ giùm dù nó dễ
mình cảm ơn trước( mong các bạn góp ý, mình sắp thi học kỳ rồi)
 
C

caheosua

1.các gen phân li độc lập, trội hoàn toàn,phép lai P: (bố)AabbDD* (mẹ)aaBbDd tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình giống mẹ là:
a)3/8 b)3/4 c)1/4 d)1/8
C 1/4
F1 có kiểu hình giống mẹ:aaB-D-
vì trội là trội hoàn toàn và các gen phân li độc lập
ta có :Aa xaa=>1/2 aa
bb xBb =>1/2 B-
DD xDd =>1 D-

2.một tế bào mang đột biến chuyển đoạn tương hổ giữa NST sô3 và NST số 7 . tế bào này khi giảm phân đã tạo ra các loại giao tu mang đột biến chuyển đoạn với tỉ lệ bao nhiêu?
a)1/2 b)3/4 c)1/4 d)1
D vì tế bào mang đột biến chuyển đoạn sau khi giảm phân sẽ tạo ra tất cả các giao tử đều mang thể đột biến
3.với 1 gen quy định 1 tính trạng, khi lai vây hoa tím với cây hoa trắng,F1 có 100% cây hoa tím, F2 thu được tỉ lệ 3 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng. trong các cây hoa tím F2, xác suất chọn 1 cây dị hợp là: a)33.3% b)75% c)50% d)66.7%
D 66,7% vì tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 1AA:2Aa:1aa
nên xác suát thu được dị hợp là:2Aa:3 cây tím=66,7%

làm vậy thui các câu sau bạn tự làm đi lười suy nghĩ không tốt đâu
 
B

bavuonglong

cảm ơn bạn, không phải mình không chịu suy nghĩ đau mà vì mình nghĩ không ra, mình kém môn sinh này lắm
 
Top Bottom