Sinh thái

V

vkk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Loài sâu xám hại ngô có điểm gây chết giới hạn dưới là 9,60 C ,điểm gây chết giới hạn trên là 420 C ,thời gian sống của sâu là 43 ngày . Trong môi trường có nhiệt độ trung bình 260C số lứa sâu trung bình 1 năm là bao nhiêu:
A. 9
B. 8,5
C. 10
D. 8
 
A

anhsangvabongtoi

Loài sâu xám hại ngô có điểm gây chết giới hạn dưới là 9,60 C ,điểm gây chết giới hạn trên là 420 C ,thời gian sống của sâu là 43 ngày . Trong môi trường có nhiệt độ trung bình 260C số lứa sâu trung bình 1 năm là bao nhiêu:
A. 9
B. 8,5
C. 10
D. 8

-vì $26^OC$ thuộc kooarng phát triển của sâu (từ 9,6-->42) nên mỗi thế hệ của sâu cũng là 43 ngày-->trong 1 năm có: $\dfrac{365}{43}$=8,5
 
Top Bottom