[sinh]Thắc mắc về bài tập phân li độc lập?

S

son193

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xét phép lai P: AaBb x AaBb. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng.
a) Nếu có 1 tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng kia trội không hoàn toàn thì kết quả phân li kiểu hình cùa F1 như thế nào?
b) Nếu có 1 tính trạng, tính trạng còn lại gây chết ở thể đồng hợp trội thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F1 là như thế nào?

Giúp mình với nha! Cho mình hỏi thêm là:
1/ trội hoàn toàn trong bài này là gì?Cho VD?
2/Trội không hoàn toàn là gì? CHo VD?
3/Gây chết ở thể đồng hợp trội là gì? Cho VD?
 
S

so_am_i

TL:
Đầu tiên bạn hiểu mấy k/n của đề bài để dễ hiểu bài làm nhé:
Giúp mình với nha! Cho mình hỏi thêm là:
1/ trội hoàn toàn trong bài này là gì?Cho VD?
2/Trội không hoàn toàn là gì? CHo VD?
3/Gây chết ở thể đồng hợp trội là gì? Cho VD?
1) Trội hoàn toàn là A át hoàn toàn a, B át hoàn toàn b ko cho a và b biểu hiện kiểu hình
VD : hoa đỏ : A, hoa trắng : a
Cùng là kiểu hình hoa đỏ nhưng có thể có 2 Kiểu gen là AA or Aa. Bạn thấy kg dị hợp Aa có cả a nhưng lại là hoa đỏ, như vậy a chẳng đóng góp đc tý màu sắc nào cho bông hoa do nó bị A át hoàn toàn. TH " đàn áp triệt để " này gọi là " trội ht"

2) Trội ko hoàn toàn là A át ko hoàn toàn a, B át ko hoàn toàn b nên a và b có cơ hội biểu hiệu kiểu hình làm xuất hiện kiểu hình trung gian
VD : cùng kiểu gen như VD trên nhưng át ko hoàn toàn thì doa đỏ là AA, hoa hồng là Aa, hoa trắng là aa. Như vậy kg Aa lại cho ra màu hồng, vậy gen a có đóng góp cho ms hoa, gen A đã ko đàn áp đc hết a mà vẫn cho a đc "lên tiếng", Sự nhân nhượng này gọi là " trội ko ht"

3) gây chết ở đồng hợp trội là cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội AA, BB or AABB or AA__. __BB thfi ko sống nổi
VD: cùng VD trên, chết ỏ đồng hợp trội thì sẽ ko có hoa đỏ AA mà chri cho hoa đỏ Aa ( nếu trội ht) và hoa hồng + hao tranứg ( nếu trội ko ht)

Bài làm :
Xét phép lai P: AaBb x AaBb. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng.
a) Nếu có 1 tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng kia trội không hoàn toàn thì kết quả phân li kiểu hình cùa F1 như thế nào?
b) Nếu có 1 tính trạng, tính trạng còn lại gây chết ở thể đồng hợp trội thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F1 là như thế nào?
a) AaBb x AaBb <=> ( Aa x Aa) x ( Bb x Bb ) [vì chúng phân ly độc lập]
TH1: A trội ko hoàn toàn
==> Aa x Aa ==> kgen 1AA : 2 Aa : 1 aa <=> Khình : 1:2:1
B trội ht ==> KH : 3:1
==> kiểu hình của phép lai : (1:2:1)(3:1) = 6:3:3:2:1:1
TH2 :B trội ko ht, A trội ht :tương tự: 6:3:3:2:1:1

b)
TH1: AA chết
=> Aa x Aa ==> Kgen: 1AA:2Aa:1aa, nhưng AA chết ==> KH: 2Aa : 1 aa (2:1)
B bình thưuờng
=> Bb x Bb ==> KH : (3:1)
==> KH F1 là : (2:1)(3:1) = 6:3:2:1
TH2 : BB chết, A bình thường : tương tự : 6:3:2:1
 
Last edited by a moderator:
S

son193

GV mình làm cách là lập bảng, .................rồi đếm bạn à?
Rồi câu a, GV chữa là: 3:6:3
nghĩa là: 1AABB + 2 AaBB : 2AABb + 4 AaBb : 1AAbb + 2Aabb
Cách này nghĩa là sao hả bạn?
Kiểu gen nào ở trên là trội hoàn toàn?
 
Last edited by a moderator:
S

so_am_i

GV mình làm cách là lập bảng, .................rồi đếm bạn à?
Rồi câu a, GV chữa là: 3:6:3
nghĩa là: 1AABB + 2 AaBB : 2AABb + 4 AaBb : 1AAbb + 2Aabb
Cách này nghĩa là sao hả bạn?
Kiểu gen nào ở trên là trội hoàn toàn?
bạn ơi, có lẽ cô giáo bạn đã chỉ xét đến các kiểu gen có A trong Tường hợp B là trội ko hoàn tàon.
Trường hợp 3:6:3 là 1 phần của KH : 6:3:3:2:1:1 của mình đó
bạn có thể dễ thấy : 1AABB + 2 AaBB : 2AABb + 4 AaBb : 1AAbb + 2Aabb
<=> AA. ( 1BB: 2 Bb:1bb) + 2 Aa. ( 1BB: 2 Bb:1bb) <=> ( 1BB: 2 Bb:1bb). ( 1 AA: 2Aa) <=>( 1BB: 2 Bb:1bb). 3 A_.
Vậy là: 3 ( 1:2:1) đúng ko?? Nhưng cô bạn đã ko xét đến TH 1 aa nữa
Thêm aa nũa là : (3:1) (1:2:1)
Vậy có lẽ cô bạn đã chỉ xét đến kiểu gen có alen trội.
Nếu bạn còn thấy băn khoăn thì mình đã kẻ bảng, bạn xem nhé + đếm nhé :
http://www.upanh.com/sinh-menden_upanh/v/1phb5b1m6w.htm
 
Last edited by a moderator:
T

thanchet12121

giải gium minh biết một gen quy định mọt tính trạng, tinh trạng trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. theo ly thuyết phep lai AaBbdd x AabbDdcho ti le kieu hinh khac bo me là
a 0.1875 b 0,125 c 0,625 d 0.25
 
K

khackhiempk

trả lời

giải gium minh biết một gen quy định mọt tính trạng, tinh trạng trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. theo ly thuyết phep lai AaBbdd x AabbDdcho ti le kieu hinh khac bo me là
a 0.1875 b 0,125 c 0,625 d 0.25

bài này giải theo phương pháp tìm phần bù, cụ thể:
tổng số các kiểu hình ở F1 là 1,
ta sẽ tính tỉ lệ các kiểu hình giống P, đó là các kiểu hình sau: A_B_dd, và A_bbD_, xét từng tính trạng có:
Aa x Aa -> tỉ lệ 3/4 A_
Bb x bb -> tỉ lệ B_ là 1/2, bb là1/2
Dd x dd -> tỉ lệ D_ là 1/2 dd là 1/2
tổng hợp các tính trạng có, tỉ lệ A_B_dd là 3/4*1/2*1/2=3/16 do vai trò của các tính trạng và các alen là bình đẳng nên tỉ lệ của A_bbD_ cũng là 3/16, vậy tỉ lệ các kiểu hình giống P là 3/8 -> tỉ lệ các kiểu hình khác P là 5/8,
không biết đáp án như vậy có đúng không:);):D:p
 
Top Bottom