[sinh]tại sao .........

Q

quansuquatmo

Mình giúp bạn câu này nha:
Ở người có 23 cặp NST, có 23 cặp gen phân li độc lập, tổ hợp tự do, một cặp bố mẹ có thể tajo ra 46 kiểu hợp tử khác nhau, vì vậy không thể tìm được hai người có kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất, trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.
 
Last edited by a moderator:
B

bebe109

quy luat phan ly doc lap

vì người có 2n=46. nên số giao tử là 2^23(1 người) nên khi thụ tinh sẽ cho số hợp tử là 2^23.2^23=4^23 nên tìm việc tìm được 2 người có KG giống nhau trong này sẻ rất khó trừ sinh đôi cùng trứng là có KG như nhau
 
Top Bottom