[sinh]tác động cộng gộp của gen

B

bacunon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bà con ơi giúp cho bài này với!
Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm).Chiều cao của cây thấp nhất là:
  • 85cm.
  • 90cm.
  • 95cm.
  • 100cm.
[/quote]
 
M

maichilamotgiacmo

bà con ơi giúp cho bài này với!

ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (a và a, b và b, d và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm).chiều cao của cây thấp nhất là:
  • 85cm.
  • 90cm.
  • 95cm.
  • 100cm.
[/quote]
210-6*20=90..................................................................................................
 
K

kutraudh

chiều cao lớn nhất của cây là khi cây mang gen AABBDD=210cm
chiều cao nhỏ nhất là khi cây mang gen aabbdd=90cm
rất đơn giản mà :khi (189): Khi (189)
 
T

tintin9x

chiều cao lớn nhất của cây là khi cây mang gen AABBDD=210cm
chiều cao nhỏ nhất là khi cây mang gen aabbdd=90cm
rất đơn giản mà :khi (189): Khi (189)
ban nham roi cu moi gen troi thi cay thap di 20 cm thi cay thap nhat phai la cay AABBDD chu ko phai la cay aabbdd
_Lưu ý lần sau gõ bài có dấu nhá bạn _
 
Last edited by a moderator:
L

lanhpro

bài này có vấn đề :khi cho cây cao nhất với cây thấp thi` cho kiểu gen AaBbDd con nên phải có chiều cao là
210-60=150
 
H

hoanghiep5531

Chời ạ! Có thế cũng hỏi
Cao nhất~~> full lặn aabbdd=210*6=35, 35 này là giá trị 1 gen lặn
Mà gen trội làm lùn :) đi 20cm~~> giá trị gen trội là 35-20=15 rùi nhân 6 (AABBDD)=90. Hết film.
 
H

hgkbinh95yahoo

đề mới

Có 1 bài tập khá hay lúc sáng mình vừa mới làm trên lớp . mình đưa lên cho các bạn cùng giải thử
Đem giao phối giữa các cá thể thuần chủng , F1 thu được toàn cây có lá TB ,hoa màu hồng . F1 giao phối thu được F2 có tỉ lệ 6,25%rộng , đỏ :12,5%rộng ,hồng :6,25 rộng , trắng :12,5%TB , đỏ :25% TB , hồng :12,5% TB trắng : 6,25% hẹp đỏ : 12,5%hẹp hồng :6,25%hẹp trắng . Biết đỏ , rộng trội hoàn toàn so với trắng , hẹp
- phân tích quy luật di truyền . tim Kg p va F1
- cho F1 x cây thứ nhất thu được F2 có 6 kh phân ly theo ti lệ nào ? viết kg cây thứ 1
 
W

winda

Tương tác gen

Câu 1: Cho giao phấn 2 cây hoa trắng thuần chủng(P) vs nhau thu đk F1 tòan cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu đk F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng k xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li KG ở F2 là?
Câu 2: Ở 1 lòai thực vật, chiều cao cây do 5 cặp gen k alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. lai cây cao nhất có chiều cao 210cm vs cây thấp nhất sau đó cho F1 giao phấn:
a, Chiều cao trung bình và tỉ lệ nhóm cây có chiều cao trung bình ở F2?
b, Số KH và tỉ lệ cây cao 190cm ở F2 là?


Em xin cảm ơn trước nak

:):):):)
 
H

hardyboywwe

Câu 1:

Tỉ lệ đời con là 9 : 7 \Rightarrow F2 có 16 tổ hợp = 4 x 4 \Rightarrow F1 mỗi bên dị hợp 2 cặp gen.

Tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời sau là [TEX](1 : 2 : 1)^2[/TEX] \Rightarrow 4 : 2 : 2 : 2: 2 : 1 : 1 : 1 : 1


Câu 2: Cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 5 cm,như vậy cây trung bình sẽ có chiều cao 210 - 5.5 = 185 cm.

Để tính tỉ lệ nhóm cây thì ta có công thức sau:

[TEX]C^a_{2n}/4^n[/TEX], trong đó:

n là số cặp gen dị hợp.
a là số alen trội có mặt trong tổ hợp gen.

Ở đây sẽ là [TEX]C^5_{10}/4^5[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
D

dothegioi

[Sinh 12] Bài tập tương tác gen

Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm). Kiểu gen của cây F1 là

A AaBbDd.
B AABBDd.
C AABbDd.
D AaBbdd.
pan nao biet thi giai dum cho moi nguoi nha cam on nhieu lam

Chú ý:
+ [Sinh 12] + Tiêu đề
+ Viết bài có dấu
 
Last edited by a moderator:
D

dothegioi

sao pan lay 15 nhan voi 6 cua AABBDD duoc vay? nguoi ta hoi chieu cao cay thap nhat ma phai la aabbdd chu?xin giai thich ro rng dum min dc ko?
 
D

dothegioi

[Sinh 12] Bài tập tương tác gen - nhóm máu

Ở người, nhóm máu A, B, O, AB do 3 alen IA, IB, IO quy định. Số kiểu gen về nhóm máu có thể được tạo ra trong quần thể là:
A 6
B 3
C 4
D 5
cac ban oi giai dum minh duoc khong?cam on nhieu lam

Chú ý:
+ [Sinh 12] + Tiêu đề
+ Viết bài có dấu
 
Last edited by a moderator:
D

ducdao_pvt

Ở người, nhóm máu A, B, O, AB do 3 alen IA, IB, IO quy định. Số kiểu gen về nhóm máu có thể được tạo ra trong quần thể là:
A 6
B 3
C 4
D 5


[TEX]I^A[/TEX] = [TEX]I^B[/TEX] > [TEX]I^O[/TEX]

[TEX]I^A[/TEX][TEX]I^A[/TEX], [TEX]I^A[/TEX][TEX]I^O[/TEX]: nhóm máu A
[TEX]I^B[/TEX][TEX]I^B[/TEX], [TEX]I^B[/TEX][TEX]I^O[/TEX]: nhóm máu B
[TEX]I^O[/TEX][TEX]I^O[/TEX]: nhóm máu O
[TEX]I^A[/TEX][TEX]I^B[/TEX]: nhóm máu AB
\Rightarrow A
 
C

canhcutndk16a.

Ở người, nhóm máu A, B, O, AB do 3 alen IA, IB, IO quy định. Số kiểu gen về nhóm máu có thể được tạo ra trong quần thể là:
A 6
B 3
C 4
D 5
cac ban oi giai dum minh duoc khong?cam on nhieu lam

@ducdao_pvt: làm thế mất thì gian lắm, chưa kể nếu liệt kê thiếu thì coi như mất toi điểm :p

~~> Giải: có n=3 alen \Rightarrow số KG tạo ra: [TEX]\frac{n(n+1)}{2}=\frac{3.4}{2}=6[/TEX]
 
C

canhcutndk16a.

Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm). Kiểu gen của cây F1 là

A AaBbDd.
B AABBDd.
C AABbDd.
D AaBbdd.
pan nao biet thi giai dum cho moi nguoi nha cam on nhieu lam

Cây cao nhất: aabbdd (ko có alen trội nào), cây thấp nhất AABBDD (tất cả đầu là alen trội)

=> F1: AaBbDd \RightarrowA
 
L

luckyluckydog

Tuong tac gen

Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm). Kiểu gen của cây thấp nhất là
A AaBbDd.
B AABbDd.
C AABBDd.
D AABBDD.
sao minh biet duoc la kieu gen thap nhat la AABBDD la?cu moi gen troi lam cay thap di 20cm la sao vay?pan nao biet giai thich dum minh duoc khong?Minh cam on rat rat nhieu lam.
 
H

hocmai.sinhhoc

Bài tập tương tác cộng gộp

Đề bài: Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm). Kiểu gen của cây thấp nhất là
A AaBbDd.
B AABbDd.
C AABBDd.
D AABBDD.
sao minh biet duoc la kieu gen thap nhat la AABBDD la?cu moi gen troi lam cay thap di 20cm la sao vay?

Trả lời:
Chào em!
Ở đây em thấy, nếu mỗi gen làm trội làm cây thấp đi 20 cm, tức là cây cao nhất là cây không chứa alen trội nào trong kiểu gen. Khi kiểu gen tồn tại 1 gen trội thì cây sẽ thấp đi 20 cm, nếu trong kiểu gen có 2 alen trội thì cây sẽ thấp đi 40 cm...
Cây thấp nhất phải là cây chứa nhiều alen trội nhất. Do vậy trong các đáp án A, B, C, D thì đáp án D là đúng.
Chúc em học tốt!
 
Top Bottom