[sinh]QLPLĐL-help me

Z

zyo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: hoa màu đỏ, b: hoa màu trắng; D: hạt trơn, d: hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là
  • (1 : 1)3
  • (1 : 2 : 1)3
  • (3 : 1)3
  • (1 : 2 : 1)2
có bạn nào chỉ dùm mình với

PS: chú ý cách đặt tiêu đề.......kô đặt tiêu đề dạng: help me, khẩn cấp ....... tiêu đề cần phản ánh nọi dung của bài viết
 
Last edited by a moderator:
M

minhme01993

Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: hoa màu đỏ, b: hoa màu trắng; D: hạt trơn, d: hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là
  • (1 : 1)3
  • (1 : 2 : 1)3
  • (3 : 1)3
  • (1 : 2 : 1)2
có bạn nào chỉ dùm mình với

Bài này bạn nên lai từng cặp tính trạng thì sẽ nhìn ra ngay. Nếu ko học thuộc công thức SGK cũng đc.

Aa x Aa -> 3thân cao:1 thân thấp
Bb x Bb -> 3hoa đỏ: 1 hoa trắng
Dd x Dd -> 3hạt trơn : 1 hạt nhăn

vậy tỉ lệ ở F1 là: (3:1).(3:1).(3:1) = [TEX](3:1)^3[/TEX]
Đáp án C!
 
D

diepmotsach

Bạn chỉ cần nhớ là tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là (3*1) mũ n : trong đó n là sô cặp gen dị hợp ở P
 
Top Bottom