[sinh][qldt-26/6]

H

hoangdu82

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Ở ruồi giấm, gen A qui định thân xám trội hoàn tòan so với a qui định thân đen, gen B qui định cánh dài trội hoàn toàn so với b qui định cánh cụt. 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Gen D qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d qui định mắt trắng. Gen qui định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Phép lai AB/ab
eq.latex
eq.latex
x AB/ab
eq.latex
Y cho F1 co kiểu hình thân đen, cánh cụ, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt , mắt đỏ là :
A. 5%
B. 7,5%
C. 15%
D. 2,5%
CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT DÙM MÌNH BÀI NÀY CÁM ƠN NHIỀU
 
K

ken_crazy

Giải bài tập ruồi giấm thì nên lưu ý đầu tiên là hoán vị chỉ xảy ra ở giới cái ko xảy ra giới đực .
Cũng như khi giải bài tập về chim , gà , tằm thì phải nhớ giới cái là XY còn giới đực là XX

gọi giao tử ab của ruồi cái là x => t/so hoán vị là 1-2x
15% thân đen,cánh cụt , mắt đỏ = (0,5*x)*0,75 => x=0,4
=> t/s hvg = 1-0,8 = 0,2
Tỷ lệ các giao tử của ruồi cái là : 0,2=XDAB=XDab=XdAB=Xdab ; 0,05=XDAb=XdaB=XDaB=XdAb
tỷ lệ ruồi đực thân đen cánh cụt mắt đỏ là : 0,2XDab*0,25Yab = 0.05
Cách khác :
Nhận thấy tính trạng thân đen cánh cụt phân li độc lập với tính trạng màu mắt nên ta có thể tính theo cách nhân tích số từng tỷ lệ .
tỷ lệ ruồi thần đen cánh cụt là : 0,4*0,5
tỷ lệ ruồi đực mắt đỏ là : 1/4
nhân tích lại ta dc kết quả như trên
 
Top Bottom